De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Rubriek "oude nieuwtjes"

Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat

Tachtig jaar geleden op het einde van de Tweede Wereldoorlog stortte een Britse Lancaster neer in een weide op het Genits. Ook dit jaar brachten we weer een bloemenhulde aan het monument dat in 2005 werd opgericht in de Anjerstraat om de 7 gesneuvelde bemanningsleden te blijven gedenken. Je kan hierover ook meer lezen via deze link

datum:
dinsdag, 7 mei, 2024
Uitreiking Sint-Antoniuscheque

Op maandag 15 april om 18:00 uur had de uitreiking van de Sint-Antoniuscheque plaats in het gemeentehuis van Meeuwen. Na een korte inleiding door Rik Hoogmartens, voorzitter van Erfgoedkring De Reengenoten en een woordje van burgemeester Marco Goossens ging men over tot de bekendmaking van het resultaat. De Sint-Antoniusverkoop heeft dit jaar het recordbedrag van 7.536 euro opgebracht. De opbrengst is bestemd voor het goede doel en wordt verdeeld onder de volgende verenigingen: KVG Oudsbergen, Welzijnsschakel Tochtgenoten, Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode en Samana Wijshagen-Ellikom-Gruitrode-Neerglabbeek. Zij waren uiteraard zeer tevreden met dit mooie bedrag.

De Sint-Antoniusviering is een initiatief van de Landelijke Gilde Meeuwen in samenwerking met Erfgoedkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode.

datum:
maandag, 15 april, 2024
Zwerfvuilactie 16 maart 2024

Ook de Reengenoten staken weer de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in onze gemeente aan te pakken. 

datum:
zaterdag, 16 maart, 2024
Poëzieweek in het woonzorgcentrum Kloosterhof

Op vrijdag 26 januari 2024 las Reengenoot Jean Bosmans gedichten uit eigen werk voor ter gelegenheid van de poëzieweek. De bewoners van het woornzorgcentrum Kloosterhof konden de gedichten van Jean zeker appreciëren.

 
datum:
vrijdag, 26 januari, 2024
Tijdschrift 62 is verschenen

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 8 euro.

Inhoud:

 • Titelblad 'Herdenking van de Rampzalige Sint-Niklaasdag'
 • Woord vooraf (Rik Hoogmartens)
 • Vè zitte te ing! (Rik Hoogmartens)
 • Pastoor Vossen over het onderwijsleven in Ellikom tot 1975 (Anita Swennen en Johan Loenders)
 • Det zies te allewiel ni miè in Miève - Aflevering 4 (Jean Bosmans)
 • Erfgoedkring De Reengenoten verfraait de grafstenen aan de Sint-Martinuskerk te Meeuwen (Rik Hoogmartens)
 • Op weg naar een plaatsnamenstudie van Wijshagen - Aflevering 1 (Jean Bosmans)
 • Christ Verheyen, Christ van Duur Koonen (Martin Vliegen)
 • Grasduinen in de gemeenteraadsverslagen van Gruitrode (Jean Bosmans)
 • Pater Michel Ruyters Salesiaan en laatste missionaris van meeuwen (Quiri Schrooten)
 • Wij danken...
 • Licentieverzoek bij de schepenbank van Meeuwen (Jean Bosmans)
 • Drie 17-jarige Wijshagenaren naar de Westhoek en Frankrijk in 1940 (Robert Bauduin)
 • De Boskapel aan de Geuzenbaan in Gruitrode (Albert Jacobs en Henri Hoogmartens)
 • Es et is vier dao allein (Jean Bosmans)
 • Waar was de Wijshagense pastoor Claessen (Jean Bosmans)
 • Klasfoto meisjes lagere school Neerglabbeek 1944 (Mathieu Geelen)
 • Kerkfabriek Sint-Martinus Meeuwen laat twee vaandels restaureren (Rik Hoogmartens)
 • Beëdiging van een garde voor de jacht in Meeuwen, Ellikom en Wijshagen (Jean Bosmans)
 • Meeuwen in het nieuws (Jean Bosmans)
 • Onze Cultuuruitstap (Jan Leyssen)
 • Adressen
datum:
vrijdag, 5 januari, 2024
Sint-Antoniusviering 2024

We vierden op zondag 21 januari het feest van Sint-Antonius.

E.H. Michel Ruyters droeg om 9:30 uur de jaarlijkse misviering op in het dialect in de Sint-Martinuskerk te Meeuwen. Na de misviering  trok iedereen naar 't Heem om er deel te nemen aan de verkoop per opbod van lekkere verse vleeswaren: ‘heikies’, ‘kerbuut’,  bloedworst, levend pluimvee, keramiek, vlaaien en wissen manden om dan te eindigen met de veiling van de varkenskop.
Ook deze keer was er een talrijke opkomst waaronder heel wat jeugd en er werd stevig geboden door de deelnemers. Reengenoot Quiri Schrooten leidde, zoals ieder jaar, de verkoop van dit alles in goede banen.

Enkele zeer jonge kopers speelden zich in de kijker. Zo dreef een 10-jarige, bewust of onbewust, de prijs van een haan, die gegeerd werd door zijn opa, op tot 45 euro. Voor de slotverkoop van dè varkenskop zagen de talrijke aanwezigen hoe twee kranige neefjes de spanning en de prijs opdreven tegen hun opa. Zo konden Xavi en neefje Yenthe het bod opdrijven tot 1800 euro tegen hun opa Jaak Huskens. Achteraf zei een fiere Jaak: "Ze hebben 'pake' in 't zak gezet." Maar Jaak zag het als een geschenk bij zijn recente pensionering.

De opbrengst van de 40ste editie, een organisatie van de Landelijke Gilde Meeuwen in samenwerking met de Reengenoten, verenigingen en het gemeentebestuur, gaat naar 4 goede doelen: Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode, Kando Oudsbergen (Voorheen KVG), Samana en Tochtgenoten Oudsbergen.

Een traditie die hopelijk nog vele jaren kan worden verdergezet.

 

datum:
zondag, 21 januari, 2024
Sint-Antoniusviering: zondag 21 januari 2024

Op zondag 21 januari 2024 staat de Sint-Antoniusviering voor de 40ste maal op het programma.

We starten om 9:30 uur met een dialectmis in de Sint-Martinuskerk van Meeuwen. De misgangers krijgen daar een bonnetje voor een gratis tas soep op de Sint-Antoniusverkoop. Deze gaat door in 't Heem te Meeuwen en begint om 10:15 uur.

Veilingmeester Quiri Schrooten zal allerhande vleeswaren, pluimvee, gebak, wissen manden en andere voorwerpen per opbod verkopen voor het goede doel. Ambiance is verzekerd!

Allen van harte welkom!

 • Inkom gratis
 • Dranken aan democratische prijzen
 • gratis tas soep voor alle bezoekers van de mis
 • Opbrengst wordt verdeeld onder KVG, Welzijnsschakel Tochtgenoten, Rode Kruis, Samana afdelingen Wijshagen, Ellikom en Gruitrode-Neerglabbeek
 • In samenwerking met de Landelijke Gilde Meeuwen
datum:
zondag, 21 januari, 2024
Erfgoedkring de Reengenoten Meeuwen-Gruitrode herdenkt “De Rampsalighe Sint-Niklaesdag”
Op 6 december 1648 vond in Meeuwen de Rampsalighe Sint-Niklaesdag plaats.

Het was 375 jaar geleden dat meer dan 1500 huyslieden uit Meeuwen en de omliggende gemeenten ten strijde trokken tegen Lorreinse huurlingen. Het bloedige gevecht speelde zich af “Op de Donderslag”, vlakbij het huidige militaire schietveld in Meeuwen. 367 huyslieden uit de buurt werden er op gruwelijke wijze vermoord door de Lorreinse troepen. De Lorreinse huurlingen trokken al plunderend door de omgeving. Het prinsbisdom Luik had geen eigen leger. Wel richtte men milities op. Dit waren de zogeheten huyslieden. De boerenbevolking moest zo goed en zo kwaad het kon zelf zijn plan trekken en zorgen voor bescherming en verdediging. Weerbare mannen tussen 18 en 59 jaar kwamen op Sint-Niklaesdag samen in schutterijen om de Franse huurlingen een halt toe te roepen. Dit mondde uit in een gruwelijke slachtpartij.

Om deze gruwelijke dag te herdenken werd “op het Genits” in Meeuwen in 1975 een monument onthuld. Dit monument werd ontworpen door kunstenaar Tjen Schrooten. De twee bijlen in het monument stellen de “wapens” voor waarmee de huyslieden de Lorreinse soldaten trachtten te bestrijden. Wijlen Godelieve Geerkens beschreef in 1984 hoe de 1500 huyslieden onder leiding van jonkheer van Keverbergh op 6 december 1648 de Lotharingse soldaten achtervolgden om uiteindelijk afgemaakt te worden als honden. Aldus Rik Hoogmartens, voorzitter van de Reengenoten Meeuwen-Gruitrode.

De heruitgave van het boek van Reengenoot Geerkens, Meeuwen 6 december 1948 St.-Niclaesdag is verkrijgbaar via ons contacformulier.

datum:
maandag, 12 juni, 2023
'Vè zitte te ing'

 'Vè zitte te ing' of vrij vertaald 'we zijn op zoek naar een nieuw documentatiecentrum'!

Vele abonnees, lezers en sympathisanten, die bovenstaande titel lezen, stellen ons dan waarschijnlijk spontaan de volgende vraag: 'Buu zit ge dan nùuw? Waar zitten jullie dan nu?'
Het antwoord is eenvoudig: 'eigenlijk nergens'. Onze maandelijkse bestuursvergaderingen gaan door in een zaaltje van een café. De vroegere gemeente Meeuwen-Gruitrode heeft ons indertijd enkele kleine kamertjes, oude politiecellen, op de bovenste verdieping van de bibliotheek van Meeuwen ter beschikking gesteld om ons archief te stockeren. Hier zijn echter alleen maar nadelen aan: te klein, geen werkruimte, te warm in de zomer en enkel bereikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Delen van het archief zijn verspreid bij bestuursleden aan huis.

We zijn ondertussen al bijna 15 jaar vragende partij voor een geschikte accomodatie, die ons de mogelijkheid biedt om ons archief geordend te bewaren, die ons toelaat daar te vergaderen, heemkundig werk te verrichten, mensen te ontvangen en te interesseren voor heemkunde en erfgoed. Tot nu toe zonder resultaat! Daarom hebben we begin september de burgemeester, schepenen en alle gemeenteraadsleden aangeschreven met de vraag om er eindelijk eens werk van te maken. De oppositiepartijen brachten het item op de gemeenteraad van 25 september 2023, vandaar onze aanwezigheid.

U kan de audio-opname van de gemeenteraad via YouTube beluisteren. Het item over de Reengenoten start op 01:47:42.
De uitgeschreven tekst van deze opname voorzien van opmerkingen vanwege De Reengenoten kan u hier nalezen.

 

 

datum:
maandag, 25 september, 2023
Open monumentendag 10 september Bokrijk

Op 10 september opende het Openluchtmuseum van Bokrijk de poorten voor Open Monumentendag. Reengenoten Anita Swennen, Robert Bauduin en Johan Loenders waren ter plaatse om uitleg te geven over de olieslagmolen uit Ellikom. Deze molen werd in de loop van 1961 afgebroken in Ellikom en in 1962-1963 terug opgebouwd in het Openluchtmuseum van Bokrijk. In 2019 onderging de molen een grondige restauratie. Deze kaderde in het project 'Jong redt Oud' van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, waarbij het vijfde leerjaar van de basisschool uit Ellikom betrokken werd.

datum:
zondag, 10 september, 2023
Herdenking Sergeant Jan Melsens

In samenwerking met de Belgische SAS, de Nationale Vriendenkring Paracommando/Regionales Limburg en Leopoldsburg en de stad Peer herdenkt de gemeente Oudsbergen jaarlijks begin september Sergeant Jan Melsens, Luitenant Freddy Limbosch en andere gesneuvelde oorlogshelden van de Tweede Wereldoorlog. De huldiging startte deze keer in Peer waar Luitenant Freddy Limbosch overleden is en werd vervolgd in Meeuwen. Een deel van de herdenking had plaats aan het oorlogsmonument op het Melsensplein te Meeuwen. Er worden ook bloemen gelegd aan het monument op Meeuweneinde, de plaats waar Sergeant Jan Melsens het leven liet. Meer info over de operatie Caliban kan u op onze herdenkingspagina lezen.

Op YouTube kan u ook een samenvattend filmpje bekijken van deze herdenking. Op een gegeven moment beschrijft Marc Daemen zeer mooi hoe Martin 'Teng' Loos de dag van de aanval en de dag erna heeft beleefd. Zeker de moeite waard om te bekijken!

 

 

datum:
zaterdag, 9 september, 2023
Goed gelachen!

Op woensdag 6 september was het terras aan de Dorpermolen zowel 's namiddags als 's avonds goed gevuld voor onze 17de dialectdag. Het programma bestond als vanouds uit een afwisseling van gedichten, liedjes en sketches in ons dialect:

 • Jean Bosmans las een aantal eigen gedichten voor
 • Roger Schepers bracht leven in de brouwerij met meezingers
 • In de dialectkwis vertelden de 3 dialectwijzen Mia Schepers, Quiri Schrooten en Pol Janssen zin en onzin over dialectwoorden
 • 4 Good bracht op een creatieve manier een aantal liedjes en gedichten
 • Mia Schepers kloeg over wat er zoal mis gaat in onze gemeente
 • Quiri Schrooten diepte enkele anekdotes op uit de oude doos
 • Hette, ich en Hèèm verzorgden de instrumentale intermezzo's en begeleiding

De voorstelling werd afgesloten met het samenzingen van het Limburgs volkslied. Het was weer een leuke, ontspannende editie. 

 

datum:
maandag, 2 oktober, 2023
Tijdschriften 11 - 20 nu ook online

Vanaf nu kan u de inhoud van onze tijdschriften tot en met het nummer 20 op deze website raadplegen. Deze tijdschriften zijn verschenen in de periode 1980 - 1995.
U kan ze gemakkelijk terugvinden via het volgende pad: 
WAT DOEN WIJ > PUBLICATIES > TIJDSCHRIFTEN > het tijdschrift aanklikken. Onderaan kan u dan op het pdf-bestand klikken bij 'volledige inhoud'.

Veel leesplezier!

datum:
maandag, 2 oktober, 2023
Dialectavond 6 september 2023

Onze jaarlijkse dialectavond vindt weer plaats op de eerste woensdag van september aan de Dorpermolen te Meeuwen. Er zijn 2 voorstellingen, om 14:30 u en 19:00 u. Je kan best reserveren. Tickets (5 euro in voorverkoop, 6 euro aan de kassa) zijn te verkrijgen via www.oudsbergen.be/podium. We heten u graag van harte welkom!

 

datum:
zondag, 6 augustus, 2023
Tijdschrift nr. 61 is uit!

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt vanaf deze uitgave 8 euro.

Inhoud:

 • Titelblad 'Herdenking aan het oorlogsmonument'
 • Woord vooraf (Rik Hoogmartens)
 • Van dorpswinkel tot warenhuis in Meeuwen (Jean Bosmans)
 • De gemeente Oudsbergen heeft een erfgoedboom (Heidi Evens)
 • Onderwijs in het dorp Wijshagen (Robert Bauduin en André Claes)
 • Det zies te allewiel ni miè in Miève - Aflevering 3 (Jean Bosmans)
 • Radmaker, een verdwenen ambacht (Johan Loenders)
 • Uit de oude doos: Ellikom, schooljaar 1929-1930 (Anita Swennen en Jos Ceyssens)
 • Wij danken...
 • De oorlogsjaren van Albert Corstjens (Robert Bauduin)
 • The Sky is the limit (Quiri Schrooten)
 • Bevestiging en goedkeuring van de verkoop van de heerlijkheid Gruitrode aan de Duitse Orde anno 1416 (Jean Bosmans)
 • Een geslaagde Sint-Antoniusviering op 22 januari 2023 (Heidi Evens)
 • Er was eens... MEEUWEN-GRUITRODE (Jan Leyssen)
 • Eindelijk weer een onderwijzer in Gruitrode (1833) (Jean Bosmans)
 • Uit de oude doos: De Dorpermolen in Meeuwen (Jean Bosmans)
 • Meeuwen in de Kroniek van Jan Reyners (1789-1802) Aflevering 5 (Jean Bosmans)
 • Over Vlaamse kermissen in Meeuwen (Jean Bosmans)
 • Es 't spel ùut is (Jean Bosmans)
 • Adressen

 

 

datum:
zaterdag, 5 augustus, 2023
Jaarlijkse herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat

Op 6 juni legden we een bloemetje neer aan het oorlogsmonument in de Anjerstraat. We herdachten zo de gesneuvelde bemanningsleden van een Brits vliegtuig dat in de nacht van 21 op 22 juni 1944 neerstortte in een weide op het Genits. Meer lezen ...

datum:
dinsdag, 6 juni, 2023
Open Kerkdag 04/06/2023

Wij zijn klaar voor de Open Kerkdag op zondag 4 juni. 

Het kerkbestuur Sint-Martinus Meeuwen brengt in samenwerking met tejater De Kwibus en heemkring De Reengenoten het verhaal van Sint-Martinus, Sint-Antonius, Heilige Brigida, de processie, de koster en de architect. 

 • Zondag 4 juni
 • Opvoeringen om 14:00 uur en om 16:00 uur
 • Vrije toegang
datum:
zaterdag, 3 juni, 2023
Oude grafzerken gereinigd

De Reengenoten hebben in samenwerking met kerkfabriek Sint-Martinus Meeuwen enkele oude grafzerken aan de kerk gereinigd zodat de opschriften terug leesbaar zijn. De gemeente zorgt nog voor mooie beplanting rondom de site.

 

datum:
vrijdag, 19 mei, 2023
Ruilbeurs stickeractie Proxy Delhaize Meeuwen

De stickeractie van Proxy Delhaize Meeuwen is een succes geworden. De boeken en stickers vlogen over de toonbank. Op zaterdag 1 april was er dan een ruilbeurs, waaraan wij als Reengenoten meegeholpen hebben. Mocht u nog stickers over hebben, gooi ze dan niet weg. Misschien kunnen wij er nog iemand blij mee maken.

datum:
zaterdag, 1 april, 2023
Rusthuis Kloosterhof

Onze voorzitter Rik Hoogmartens en dialectspecialist Jean Bosmans waren op maandag 27 maart aanwezig in het woonzorgcentrum 'kloosterhof' te Meeuwen. Ze lazen er een aantal gedichten voor en toonden er oude foto's aan een groepje geïnteresseerde bewoners. 

datum:
maandag, 27 maart, 2023
Straat.net 2023

Ook wij staken op zaterdag 18 maart de handen uit de mouwen om mee te werken aan een proper straatbeeld.

datum:
zaterdag, 18 maart, 2023
Opbrengst Sint-Antoniusviering 6.480 euro

Op maandag 6 maart had in de raadzaal van Meeuwen de overhandiging van de Sint-Antoniuscheque plaats in aanwezigheid van burgemeester Goossens en het schepencollege. Samen met de Landelijke Gilde van Meeuwen mocht onze Heemkring De Reengenoten het bedrag bekendmaken van de opbrengst van de Sint-Antoniusviering in januari. Tijdens deze 39ste editie was er, na een onderbreking van 2 jaar omwille van corona, stevig geboden met als eindresultaat een opbrengst van maar liefst 6.480 euro! Dit bedrag komt ten goede aan onze plaatselijke sociale verenigingen, namelijk het Rode Kruis, Samana (Ziekenzorg), KVG en Welzijnsschakel Tochtgenoten. Zij zullen dit bedrag zeker goed besteden.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die op één of andere manier heeft bijgedragen tot dit succes. Deze traditie kan alleen maar blijven bestaan door de samenwerking van vele verenigingen (een apart complimentje voor muziekvereniging De Heibloem voor de mooie opluistering!) en door sponsoring van de middenstand, maar bovenal ook door de vele aanwezigen, die door het spel van bieden en kopen van dit evenement een toffe gebeurtenis maken.

Tot volgend jaar!

 

datum:
maandag, 6 maart, 2023
Stickerboek Delhaize 2 februari 2023

Dit hadden we nog nooit gedaan: ’s morgens om 8u30 deelnemen aan de presentatie van een stickerboek met een lekkere ontbijt-receptie!
Hanne Heynickx, Proxy Delhaize Meeuwen, had het initiatief genomen om een plakboek van 168 stickers te maken met hulp van heemkring de Reengenoten en geschiedkundige kring Det Waas Roy. In 18 onderwerpen wordt er aan de hand van foto's en teksten een stuk geschiedenis over Meeuwen-Gruitrode geschetst.
Tijdens de presentatie van het stickerboek 'Er was eens ... Meeuwen-Gruitrode' zong Odile Neyens in het dialect haar zelfgeschreven lied over de vijf deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode. De tekst prijkt op de rugzijde van het boek, een QR-code laat toe het lied te beluisteren via gsm. Burgemeester Goossens loofde initiatiefnemer Proxy Delhaize omwille van de leuke presentatie en de samenwerking met geschiedkundige kringen. Onze voorzitter Rik Hoogmartens was vooral blij dat de Reengenoten op deze manier een aantal van hun foto’s aan een groot publiek kunnen tonen en hoopt dat lezers en zeker ook jonge verzamelaars van deze stickers hun weg zullen vinden naar de geschiedenis van Meeuwen-Gruitrode. Hanne Heynickx en haar vader Jan tenslotte waren fier dat hun zaak, die al 3 generaties meegaat, op deze manier in de kijker komt. Met een glaasje, een koffie en een lekkere croissant werd deze receptie afgesloten.
Het album is gratis verkrijgbaar in Proxy Delhaize Heynickx Meeuwen en elke winkelaankoop voor tien euro geeft recht op 3 stickers. De actie loopt tot begin april 2023. Plakken maar! Ruilbeurs volgt.

 

datum:
donderdag, 2 februari, 2023
Geslaagde Sint-Antoniusviering

Na 2 jaar afwezigheid omwille van het coronavirus had het publiek er duidelijk zin in. Van in het begin werd er stevig geboden op allerhande vleeswaren, gebak en voorwerpen, geschonken door plaatselijke handelaars en sympathisanten. De varkenskop van deze 39ste editie van de Sint-Antoniusviering bracht tenslotte 1400 euro op. Binnenkort zal het totale ingezamelde bedrag verdeeld worden onder KVG, Welzijnsschakel tochtgenoten, het Rode Kruis en de Samana afdelingen van Meeuwen, Wijshagen, Ellikom en Gruitrode-Neerglabbeek.

 

datum:
zondag, 22 januari, 2023
Tijdschrift nr. 60 is verschenen

Eind december rolde tijdschrift nr. 60 van de drukpersen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Titelblad 'Bezoek van de heemkring Glatbeke'
 • Woord vooraf (Rik Hoogmartens)
 • Theodoor Drijkoningen uit Neerglabbeek schiet everzwijn in februari 1947 (Pol Janssen)
 • Det zies te allewiel ni miè in Miève - Aflevering 2 (Jean Bosmans)
 • De nieuwe klokken van Meeuwen - vervolg (Jean Bosmans)
 • De volkstelling van 1796 in Gruitode (Robert Bauduin)
 • Onze cultuuruitstap naar Mechelen op 1 oktober 2022 (Pol Janssen)
 • Lijst van de gekende pastoors te Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Geboren vóór of in de vijftiger jaren van de vorige eeuw (Quiri Schrooten)
 • Wij danken ....
 • Wetenswaardigheden uit de parochiale overlijdensregister van Meeuwen 1637 tot 1800 (Jean Bosmans)
 • Het plechtig onthaal van pastoor Nelis in Ellikom op 23 maart 1952 (Johan Loenders)
 • De gemeente Meeuwen helpt het 'gesticht' in Peer te onderhouden vanaf 1922 (Jean Bosmans)
 • Ordonnantie van Gruitrode opgesteld in het jaar 1557 (Jean Bosmans)
 • Es t' enen daag auwer weers (Jean Bosmans)
 • Meeuwen in de Kroniek van Jan Reyners (1789-1802) Aflevering 4 (Jean Bosmans)
 • Het laatste blad (Quiri Schrooten)
 • Adressen

 

 

datum:
zaterdag, 21 januari, 2023
Gelukkig Nieuwjaar

De Reengenoten wensen jullie van harte een zalig en gelukkig nieuwjaar toe. Moge 2023 een jaar worden waarin positieve geschiedenis geschreven wordt!

datum:
zondag, 1 januari, 2023
Herdenking 6 december 1648

Op 6 december 1648 werden 400 'huislieden' door Lorreinse troepen op het grondgebied van Meeuwen vermoord. Jaarlijks leggen we een bloemetje neer aan het herdenkingsmonument, gelegen aan het kruispunt van de Hoogstraat met de Genitsstraat. Wie hierover meer wil weten, kan het boek 'Meeuwen, 6 december 1648, St.-Niclaesdag' raadplegen. 

datum:
dinsdag, 6 december, 2022
Heemkring Glatbeke op bezoek

Op zaterdag 17 september mochten wij een 25-tal leden en sympathisanten van heemkring Glatbeke rondleiden in onze gemeente 'Meeuwen-Gruitrode'. Zelf hadden zij ons al in november 2019 hartelijk ontvangen in Opglabbeek en ons een aangename en leerrijke namiddag bezorgd.

De volgende locaties stonden op het programma:

 • De kerk van Neerglabbeek: rondleiding + een tentoonstelling van onze kerkschatten
 • De Willibrorduskapel:  historiek + uitleg over onze dialectprojecten
 • Archeologisch park De Rieten
 • De Bullenschool: uitleg over het schoolgebeuren van vroeger

We beëindigden de namiddag met een goede tas koffie en een lekker stukje taart!

 

datum:
zaterdag, 17 september, 2022
Herdenking Sergeant Melsens 11 september

Naar jaarlijkse gewoonte waren enkele reengenoten aanwezig op het Melsensplein te Meeuwen om Sergeant Jean Melsens te gedenken die op het einde van de tweede wereldoorlog gesneuveld is bij de bevrijding van onze streek.
Meer info hierover kan u terugvinden via deze link.

 

datum:
maandag, 12 september, 2022
Geslaagde dialectdag!

Op woensdag 7 september liep zowel 's namiddags als 's avonds het terras van de Dorpermolen vol voor onze 16de dialectdag. Gedichten, liedjes, sketches, vertelsels .... dit alles in het dialect, waren de ingrediënten van een ontspannende namiddag/avond.
Zij waren de entertainers van dienst: Jean Bosmans, Roger Schepers, de drie dialectwijzen Mia, Quiri en Martin, 4 Good, Mia Schepers en Hette, ich en héém.
We kijken alvast uit naar de volgende editie!

 

datum:
donderdag, 8 september, 2022
Tijdschrift nr. 59 is verschenen

Tijdschrift nr. 59 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Titelblad 'Erfgoeddag aan de Bullenschool'
 • Woord vooraf (Rik Hoogmartens)
 • Louis Vaesen, Lou, uit Meeuwen en zijn dans-/amusementorkesten (Pol Janssen)
 • Weetjes over Wijshagen (Robert Bauduin)
 • De N76: 'De lijdensweg' Meeuwen-Zwartberg (1900-1970) (Martin Vliegen)
 • De heerlijkheid Gruitrode wordt een leen van de aartsbisschop van Keulen (1346) (Jean Bosmans)
 • De roep van de zee (Quiri Schrooten)
 • Onze gemeentenaam in afleidingen en samenstellingen (Jean Bosmans)
 • Hermanus Coninx (1871-1954), Maan van Hemke, en Elisabeth Aerden (1873-1954), Bet, woonden 60 jaar op 't Hemke in Neerglabbeek (Pol Janssen)
 • Det zies te allewiel ni miè in Miève - Aflevering 1 (Jean Bosmans)
 • Meeuwen in de Kroniek van Jan Reyners (1789-1802) Aflevering 3 (Jean Bosmans)
 • Correcties en aanvullingen op tijdschrift nr. 58 (Pol Janssen)
 • De wiesheid van enen erme mins (Jean Bosmans)
 • Het testament van Anna Nouwen van Ellikom anno 1721 (Jean Bosmans)
 • Wij danken

 

datum:
zaterdag, 3 september, 2022
Dialect op woensdag 7 september

Op woensdag 7 september staat Dialectavond nummer 16 op het programma. Samen met Tejater De Kwibus, Hette ich & hèm, 4 -Good en met de logistieke steun van de gemeente Oudsbergen brengen we een afwisselend programma van liedjes, gedichten, een quiz en verhalen in het dialect. U bent bij deze van harte uitgenodigd!

Praktisch:

 • Woensdag 7 september
 • 2 voorstellingen: om 15:00 uur en 19:00 uur
 • Op het verwarmd terras van de Dorpermolen, Dorpermolenstraat 5 te Meeuwen
 • Beperkte plaatsen, vooraf inschrijven aanbevolen
 • abo 3 euro, VVK 3 euro, kassa 4 euro via webshop.oudsbergen.be, info@oudsbergen.be of telefonisch 089 810 100
datum:
dinsdag, 2 augustus, 2022
Tijdschriften 1 - 10 nu online beschikbaar

Onze eerste 10 tijdschriften kan je vanaf nu online raadplegen. Je vindt de link terug bij het desbetreffende tijdschrift onder 'WAT DOEN WIJ' > PUBLICATIES > TIJDSCHRIFTEN. Veel leesplezier.

datum:
maandag, 1 augustus, 2022
Erfgoeddag 24 april 2022

De erfgoeddag stond dit jaar in het teken van de onderwijs. Aan de Bullenschool in Meeuwen vertelde Quiri Schrooten over hoe het er vroeger in de scholen aan toe ging.

datum:
zondag, 24 april, 2022
Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat WO II

In aanwezigheid van burgemeester Marco Goossens en schepen Ilse Wevers legden we een bloemetje neer aan het monument in de Anjerstraat. Jaarlijks herdenken we er de 7-koppige bemanning die de vliegtuigcrash niet overleefde. 
Meer info

 

datum:
dinsdag, 3 mei, 2022
Opruimactie

Ook wij droegen ons steentje bij voor een proper straatbeeld in het kader van de opruimactie Limburg.net.

datum:
zaterdag, 26 maart, 2022
Tijdschrift nr. 58

Tijdschrift nr. 58 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • De mausoleumkapel van Masy: verborgen parel op het voormalige domein Eikenberg-Cottage, oorspronkelijk grondgebied Meeuwen, nu Houthalen-Oost (Martin Vliegen)
 • De bouw van een school en schoolhuis in Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Gruitrode niet langer leen van aartsbisschop van Keulen (1432) (Jean Bosmans)
 • Oudste vrouwenvereniging van Meeuwen bestaat 100 jaar - Van Boerinnenbond en KVLV tot Koninklijke Vereniging FERM Meeuwen (Jean Bosmans)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • Hûzer in Roy, een uitgave van 'Det waas Roy' (Pol Janssen)
 • Jan De Backer (1909-2000), Jan van'e Bakker, een markante dorpsfiguur in Ellikom - Deel 2 (Pol Janssen)
 • In 1956 bezoekt de Boerenbond van Neerglabbeek de veevoederfabriek van de Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbondin Merksem (Mathieu Geelen en Pol Janssen)
 • De nieuwe klokken van Meeuwen (1951) Aflevering 1 (Jean Bosmans)
 • The Linnets, een dansorkest van de jaren 60 uit Meeuwen (Pol Janssen)
 • Oprichting van een gemengde lagere school te Neerglabbeek (Mathieu Geelen)
 • Dialectavond op 8 september in de Dorpermolen van Meeuwen (Heidi Evens)
 • Pieter Franciscus Ceyssens, Zjang Hanze, en Maria Hubertina Brebels, Hubertien van'e Voshei, vieren hun Gouden Bruiloft in Ellikom in 1931 (Pol Janssen)
 • Meeuwen in de Kroniek van Jan Reyners (1789-1802) Aflevering 2 (Jean Bosmans)
 • De familie Drijkoningen-Smeets, Baoge, uit Neerglabbeek (Pol Janssen)
 • Verdwenen O.L.V.-kapelletje op de hoek van de Waterstraat en het Klein Gestel in Meeuwen (Pol Janssen)
 • Correcties en aanvullingen (Pol Janssen)
 • Wij danken
datum:
dinsdag, 14 december, 2021
Rampsalighe Sint-Niklaesdag

Naar jaarlijkse gewoonte legden we op 6 december een bloemetje neer aan het monument in de Genitsstraat ter herinnering aan de 400 huislieden die op 6 december 1648 vermoord werden door de Lorreinse troepen. Meer hierover kan u lezen in het boek 'Meeuwen, 6 december 1648 St.-Niclaesdag' van Godelieve Geerkens.

datum:
maandag, 6 december, 2021
Geslaagde dialectavond

Het mooie weer was van de partij in de Dorpermolen op woensdag 8 september. Omwille van het coronavirus waren er 2 voorstellingen, één in de namiddag om 15:00 uur en de andere 's avonds om 19:00 uur.

Het was al dialect wat de klok sloeg. Jean Bosmans las enkele van zijn gedichten voor, o.a. over tante Betje, tante Lieske en tante Truuke. De zanggroep 4 Good zong enkele liedjes in het dialect waarna onze 3 dialectwijzen Mia, Quiri en Martin de betekenis van enkele dialectwoorden verklaarden. Het publiek mocht dan op een formuliertje de juiste betekenis aanduiden.

Na de pauze bracht 4 Good enkele gedichten en vertelden Mia en Lizy over 'Bagge tied & Ruud moes'. De winnaar van de dialectkwis werd bekendgemaakt. 
Daarna onderhield Quiri het publiek met verhalen uit het leven gegrepen. Liliane stak de rijpere dames een hart onder de riem en Mia droeg een gedicht voor over 'Corona'.

Tenslotte zong het publiek samen met 4 Good en onder muzikale begeleiding van Hètte, ich en hèèm het Limburgs volkslied.

Kortom, het was weer een gezellige bedoening zoals vanouds en zeker terug voor herhaling vatbaar.
Met dank aan Tejater De Kwibus, 4 Good, Hètte, ich en hèèm en de gemeente Oudsbergen.

 

datum:
vrijdag, 10 september, 2021
2x dialect op woensdag 8 september

Op woensdag 8 september zal voor de 15de keer de dialectavond doorgaan. Omwille van corona zullen er die dag 2 voorstellingen zijn, één in de namiddag om 15:00 uur en één 's avonds om 19:00 uur, zodat alles veilig kan doorgaan.

Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via webshop.oudsbergen.be, info@oudsbergen.be of telefonisch 089/810 910. De inkom bedraagt 3 euro.

Van harte welkom!

datum:
woensdag, 8 september, 2021
Tijdschrift nr. 57

Tijdschrift nr. 57 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Denkend aan Andreia van Schaick (1949-2021), concertpianiste en bestuurslid van De Reengenoten (Jan Gerits)
 • De Geuzenbaan in Gruitrode: een raadsel (Jo Corstjens)
 • De kadastrale reductiekaart van Wijshagen, 1849 (Rombout Nijssen)
 • Familienamen ten tijde van de volkstelling in 1796 (Pol Janssen)
 • Volkstelling van 1796 in Ellikom en Neerglabbeek (Robert Bauduin)
 • 1960. Zestig jaar geleden gingen drie jonge mannen uit Meeuwen in militaire dienst (Quiri Schrooten)
 • De Schemolees, een dansorkest van Meeuwen uit de jaren 60 (Pol Janssen)
 • De Antonieten van Maastricht in geldnood (Jean Bosmans)
 • Uittreksel uit het gemeenteraadsverslag van Wijshagen van 18 oktober 1848 (Robert Bauduin)
 • Reglement van het malen in Ellikom uit 1914 (Robert Bauduin)
 • Jan De Backer (1909-2000), Jan van'e Bakker, een markante dorpsfiguur in Ellikom Deel 1 (Pol Janssen)
 • Guillaume Molemans, Gielejòm (1902-1988), een sympathieke dorpsfiguur in de schaduw van de kerk van Meeuwen (Martin Vliegen)
 • Pakken sneeuw in Neerglabbeek in het voorjaar van 1837 (Quiri Schrooten)
 • Martin Loos, Teng van'n Hièvel, vertelt over Sergeant Jean Melsens (Robert Bauduin)
 • Meeuwen in de Kroniek van Jan Reyners (1789-1802) Aflevering 1 (Jean Bosmans)
 • Sousen, 't Sùuze, in Neerglabbeek (Pol Janssen)
 • Politiereglement van 1911 op de openbare vermakelijkheden in Ellikom (Robert Bauduin)
 • Wij danken
 • Correcties en aanvullingen
 • Adressen

 

 

datum:
donderdag, 27 mei, 2021
Interview met Martin Loos over SAS Jean Melsens

Marc Daemen, zoon van Jaak Daemen, SAS-er sprak met Martin Loos over Sergeant Jean Melsens. Deze soldaat van het SAS (Special Air Services) werd samen met een aantal maten bij Meeuwen gedropt om inlichtingen over de Duitse troepenbewegingen bij de bevrijding van onze streken te verzamelen en naar Engeland te versturen. Bij zijn speurwerk werd hij ingesloten door Duitse soldaten en door hen gefusilleerd op 10 september 1944. Martin Loos, 'Teng van'n Hièvel', heeft hem persoonlijk gekend en was een van de eersten die zijn lichaam hebben ontdekt en de laatste die sergeant Melsens levend heeft gezien. Ook Jaak Schoofs, als kind getuige, doet zijn verhaal. 

Je verneemt meer over deze operatie Caliban door op de volgende linken te klikken:

datum:
woensdag, 26 mei, 2021
Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat WO II

Op zaterdag 8 mei herdachten we de vliegtuigcrash ten tijde van WOII aan het monument in de Anjerstraat te Meeuwen. In juni 1944 stortte hier een Brits vliegtuig neer met nog een zware bom aan boord, die gelukkig niet tot ontploffing kwam. De zevenkoppige bemanning bestond uit drie Britten en vier Canadezen, die allen omkwamen. 

 

datum:
zaterdag, 8 mei, 2021
Franky and The Blue Jeans

In ons tijdschrift nr. 56 kan u een artikel lezen over Franky and The Blue Jeans. Reengenoot Pol Janssen beschrijft hierin zeer uitgebreid de geschiedenis van deze populaire muziekgroep uit Meeuwen in de jaren 60 - 70 van vorige eeuw. Via deze pagina op onze website (Archief/The Blue Jeans) kan u ook enkele muziekfragmenten beluisteren en een video-opname van een optreden bekijken.

datum:
maandag, 28 december, 2020
Tijdschrift nr. 56

Half december 2020 is ons tijdschrift nr. 56 verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Het dagboek van Peter Joannes Creemers (1822-1905) uit Neerglabbeek Deel 3 (Pol Janssen)
 • Jan Janssen, Zjang Baard of Zjang van Piere, en de lezende dorpsjeugd van ca. 1950 uit Meeuwen (Martin Vliegen)
 • Volkstelling in 1796 in Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Aangenomen lagere school Ellikom 1921-1922 met meester Lambert Latinne (Pol Janssen)
 • De Blauwe Kei in Gruitrode (Jo Corstjens)
 • Franky and The Blue Jeans, een uitgekomen jeugddroom van enkele begeesterde muzikale durvers uit Meeuwen (Pol Janssen)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • De Cultuurpluim 2018-2019 voor Heemkring De Reengenoten (Rik Hoogmartens)
 • De fanfare van Neerglabbeek anno 1939 (Pol Janssen)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • De commandeur heeft dorst! Drankgebruik in het kasteel van Gruitrode, vooral in de periode 1660-1685 (Jo Corstjens)
 • Meeuwenaar Jan Mandervelt (°1878 +1941) missionaris in China van 1905 tot aan zijn dood (Martin Vliegen)
 • De Boerinnengilde van Neerglabbeek viert haar 30-jarig bestaan in 1950 (Pol Janssen)
 • De jongensschool van Wijshagen in 1931 (Raymond Housen)
 • Trouw van Jozef Ceyssens, Zjef Hanse, en Catharina Corstjens, Kaat van Fòns van Finne, in 1919 in Ellikom (Pol Janssen)
 • Emiel Wauters poëet met penseel (Raymond Housen)
 • Correcties en aanvullingen
 • Wij danken

 

datum:
maandag, 28 december, 2020
Rampsalighe Sint-Niklaesdag

Ook dit jaar herdachten we de 400 huislieden die op 6 december 1648 te Meeuwen vermoord werden door de Lorreinse troepen. Onze voorzitter Rik Hoogmartens legde samen met schepen van cultuur Ilse Wevers een bloemetje neer aan het monument in de Genitsstraat. Meer over dit onderwerp kan u lezen in de uitgave 'Meeuwen, 6 december 1648 St.-Niclaesdag'.

 

 

datum:
zaterdag, 5 december, 2020
Laureaten Cultuurpluim 2018-2019

Op woensdag 7 oktober heeft de cultuurraad van Oudsbergen met enige vertraging de cultuurpluim 2018-2019 uitgereikt aan 3 laureaten voor hun bijzondere culturele verdiensten.

 • Rosa Symkens mocht een pluim in ontvangst nemen omwille van haar levenslange engagement in de Gezinsbond afdeling Opglabbeek. Zij was er sinds 1947 actief in onder meer de oppasdienst en culturele activiteiten, ze organiseerde de succesvolle gezelschapsdienst en ze is ook graag gezien binnen de seniorenwerking en in het dienstencentrum Troempeelke.
 • Frank Daenen, illustrator van kinder- en jeugdboeken, werd geselecteerd omwille van zijn nominatie in 2019 met zijn illustraties in 'Boze Juffen, Blije Juffen' voor de internationale 'iJungle Illustration Awards' uit meer dan 1100 illustraties uit 50 landen. Hij heeft in zijn artistieke loopbaan al meer dan 20 boeken geïllustreerd en heeft onlangs zijn nieuwste boek 'Warme Melk met Honing' uitgebracht. 
 • Heemkring De Reengenoten tenslotte heeft met het dialectproject 'Stechele, zeivere, mùule en kalle' het dialect een jaar lang in de belangstelling geplaatst. Het hoogtepunt was de uitgave van het 'Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen',  een lijvig werk van 1600 pagina's dat ongeveer 59.000 trefwoorden bevat, een uitgebreide spellinggids, een klankbeschrijving en een beknopte spraakkunst. Onze erevoorzitter Jean Bosmans heeft meer dan 40 jaar gewerkt aan het verzamelen van Mièverse dialectwoorden, het bestuderen van de klanken en het ontwikkelen van een eenduidige en leesbare spelling en heeft er voor gezorgd dat het Mièvers dialect nooit verloren zal gaan.

 

De laureaten ontvingen een zeer mooi kunstwerk, gemaakt door Sus Damiaens, ook gekend als cartoonist 'Canary Pete'.

 

datum:
woensdag, 7 oktober, 2020
Tijdschrift nr. 55

Eind juni 2020 is ons tijdschrift nr. 55 verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Pater Jef Hollanders (1937 - 2020), slachtoffer van een roofmoord in Zuid-Afrika (Jan Gerits)
 • We zullen u branden! De "bokkenrijders" uit onze gemeente (Jo Corstjens)
 • 'Schets der geschiedenis der gemeente Wijshagen' opgetekend door onderwijzer G. Voortmans in december 1876 (Robert Bauduin)
 • Uit de registers van de Schepenbank van Meeuwen. Overdracht van een kapitaal (Jean Bosmans)
 • Onze cultuuruitstap van 23 november 2019 met bestemming Opglabbeek (Martin Vliegen)
 • De Rijn- en Roerbezetting door het Belgisch leger vanaf 1918 tot 1929 (Pol Janssen)
 • Het dagboek van Peter Joannes Creemers (1822-1905) uit Neerglabbeek Deel 2 (Mathieu Geelen en Pol Janssen)
 • Verdwenen wegkruis in Gruitrode: teruggevonden en gerestaureerd (Jan Gerits)
 • Bruiloft van Louis Vliegen met Maria Theresia Vandyck op 29 september 1929 in Ellikom (Pol Janssen)
 • Brand in Wijshagen in 1897 (Robert Bauduin)
 • Het kruis ter memorie van Herman Cillen, Maan Dèrkes, op de Weg naar Helchteren in Meeuwen (Pol Janssen)
 • Monstransen in de 5 dorpskerken van Meeuwen-Gruitrode: een uitzonderlijk kunsthistorisch en religieus erfgoed (Jan Gerits)
 • Anna Maria Aldegonda Craeghs, Gòn Kènis, viert in 1966 haar 100ste verjaardag op de Roes (Pol Janssen)
 • Voorstelling van de dichtbundel 'Sòms kiek ich nao de sterre' (Heidi Evens)
 • Mièver kal: Et blieft verkiere (Jean Bosmans)
 • Vier de echte Mièvenèèr (Michel Ceyssens)
 • Mièvers Spièlegaonde (Jean Bosmans)
 • 14de Dialectavond op 4 september 2019 te Meeuwen (Rik Hoogmartens)
 • Eed van trouw van de Gruitrodenaren aan Ferdinand Damian von Sickingen zu Ebernburg (ca. 1745) (Jean Bosmans)
 • De verkoop van de Grote Heide in Meeuwen (Quiri Schrooten)
 • Correcties en aanvullingen
 • Wij danken
datum:
vrijdag, 4 september, 2020
Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat

Onze voorzitter Rik Hoogmartens en secretaris Jan Leyssen hebben op 6 mei een bloemstuk neergelegd in de Anjerstraat bij het monument voor de gesneuvelde piloten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de coronacrisis vinden wij het belangrijk om ook dit jaar deze helden te herdenken.

datum:
woensdag, 6 mei, 2020
Taalspelletjes

Voor puzzelplezier in het dialect kan je ook terecht op onze website. Jean Bosmans heeft een aantal taalspelletjes in elkaar gestoken, het ene al wat moeilijker dan het andere. Je kan ze terugvinden onder de rubriek 'spièlegaonde' op onze dialectpagina of je kan hier klikken. De lijst met spelletjes zal regelmatig aangevuld worden.

datum:
maandag, 13 april, 2020
Annulatie activiteiten

Omwille van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om zowel het 'Gruut Audsbergs Diktee' op 24 maart als 'De nacht van het dialect' op 26 april te annuleren. Wij hopen deze activiteiten op een later tijdstip te laten doorgaan en zullen u hiervan op de hoogte houden. 

datum:
zaterdag, 21 maart, 2020
Schrijf je nu in voor het 1ste Gruut Audsbergs Diktee!

We nodigen u graag uit om op een plezierige wijze en met voldoende begeleiding mee te doen aan het 1ste Gruut Audsbergs Diktee. Dit dictee is uiteraard in het dialect en kadert in het project 'Stechele, zeivere, mùule en kalle'. Er is een leuke attentie voor elke deelnemer.

Waar: ' t Heem, Kloosterstraat 5 te Meeuwen
Wanneer: Dinsdag 24 maart 2020 om 20.00 uur
Inkom: Gratis
Inschrijven via heemkring@dereengenoten.be

Meer info vind je hier!

 

datum:
donderdag, 5 maart, 2020
Bestel nu 'Sòms kiek ich nao de sterre'

In het kader van ons dialectproject 'Stechele, zeivere, mùule en kalle' selecteerde Jean Bosmans 32 eigen dialectgedichten voor de dichtbundel 'Sòms kiek ich nao de sterre'. Het is een mooie uitgave van 64 bladzijden geworden, voorzien van een harde kaft, gedrukt op A-5 formaat en gebonden. Een twintigtal gedichten zijn in het Nederlands vertaald. 

Deze dichtbundel is te verkrijgen aan de prijs van 10 euro:

 • Bij Jean Bosmans, Beemdstraat 100 te Meeuwen, 011/79 21 64, joannes.bosmans1@telenet.be
 • in de Meeuwense horecazaken 't Pleintje, 't Schuurtje en In The Mood
 • in het tankstation Ceyssens aan de Genkerbaan
 • Proxy Delhaize Heynickx
 • Hairstyle Joris, Ophovenstraat 16, 3670 Gruitrode

Indien u de dichtbundel per post wenst te ontvangen, dan kan dat aan de prijs van 15 euro en vragen wij u dit formulier in te vullen.

 

 

datum:
vrijdag, 7 februari, 2020
Poëzieavond donderdag 30 januari 2020

In het kader van 'gedichtendag'  organiseren we op donderdag 30 januari samen met de bibliotheek van Meeuwen een poëzieavond. Jean Bosmans zal hier zijn nieuwe gedichtenbundel 'Sòms kiek ich noa de sterre' voorstellen en een aantal gedichten in het dialect voorlezen.

Praktisch:

 • donderdag 30 januari 2020
 • om 19.30 uur
 • Gratis toegang
 • Inschrijven verplicht via webshop.oudsbergen.be of 011/790188
 • In de raadzaal van het gemeentehuis in Meeuwen

 

 

datum:
donderdag, 30 januari, 2020
Sint-Antoniusviering

Op zondag 19 januari vieren we nu al voor de 38ste keer het feest van Sint-Antonius, ook wel Antonius-Abt genoemd. 

Programma:

 • 9.30 uur: dialectmis in de Sint-Martinuskerk te Meeuwen
 • 10.15 tot 12.30 uur: Sint-Antoniusverkoop ten voordele van KVG, Welzijnsschakel Tochtgenoten, Rode Kruis, Samana afdelingen Meeuwen, Wijshagen, Ellikom en Gruitrode-Neerglabbeek

De inkom is gratis. Bovendien krijgen de bezoekers aan de mis een gratis tas soep. Dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.

 

 

 

 

 

datum:
zondag, 19 januari, 2020
Tijdschrift nr. 54

Tijdschrift nr. 54 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Voorstelling van het Groot woordenboek van het Mièvers dialect op vrijdag 4 oktober 2019 in 't Heem te Meeuwen (Rik Hoogmartens)
 • Mièver Dialectwoordenboek. De Gruute Bosmans (Raymond Housen)
 • Jef Evens (1911-1952), Zjef Flips, uit Meeuwen: priester, leraar, wetenschapper, techneut, radio- en televisiebouwer (Pol Janssen en Martin Vliegen)
 • Het onroerend erfgoed in (het vroegere) Meeuwen-Gruitrode: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en beschermde dorpsgezichten - Deel 3 Wijshagen (Pol Janssen)
 • Heemweetje (Pol Janssen)
 • De inhaling van pastoor Gijsen in Ellikom in 1937 (Pol Janssen)
 • De Sint-Willibrorduskapel: een mysterieus verleden (Jo Corstjens)
 • Mijnwerkers-brancardiers uit Meeuwen op bedevaart naar Lourdes in mei 1958 (Pol Janssen)
 • Sint-Barbaraviering in Neerglabbeek in de beginjaren 50 van de vorige eeuw (Pol Janssen)
 • De familie Indekeu-Schroë schenkt een schilderij van Karel Theunissen aan de kerk van Meeuwen (Jean Bosmans)
 • Landbouwalaam: schuur- en akkergerief (Robert Bauduin)
 • Meeuwenaren bezochten in 1953 in Nederland het gebied dat getroffen werd door de watersnoodramp (Quiri Schrooten)
 • Mièvers Spièlegaonde (Jean Bosmans)
 • De Sint-Brigidakapel in Meeuwen en de verering van een volksheilige (Jan Gerits)
 • Het Christusbeeld van Ellikom: een topstuk in de tentoonstelling "De Meester van Elsloo" te Maastricht (Jan Gerits)
 • Es ich dink aan Miève (Jan Maesen)
 • Lagere gemengde school in Meeuwen anno 1899 (Pol Janssen)
 • Uitstap van Bond van Gepensioneerden uit Wijshagen naar de kazerne van Leopoldsburg rond 1970 (Robert Bauduin)
 • 100 jaar Bonhommekapel op de Heiberg (Robert Bauduin)
 • Correcties en aanvullingen
 • Wij danken
datum:
vrijdag, 20 december, 2019
Rampsalighe Sint-Niklaesdag

Op 6 december 1648 werden te Meeuwen 400 huislieden vermoord door de Lorreinse troepen. Jaarlijks herdenken we rond 6 december deze rampsalighe Sint-Niclaesdag. Godelieve Geerkens heeft over deze gebeurtenis in 1998 een boek gepubliceerd. U kan deze uitgave bekomen voor de prijs van 20 euro via onze bestuursleden.

datum:
vrijdag, 6 december, 2019
Lezing over het dialect van Meeuwen

De voorzitter van Heemkring De Reengenoten mocht op dinsdag 26 november 2019 voor de lezing van lic. Jean Bosmans over dialect een 35-tal geïnteresseerde en na afloop tevreden mensen verwelkomen.

Twee uur lang hebben ze geboeid zitten luisteren en kijken naar de degelijke en geregeld met wat humor doorspekte uiteenzetting van Jean Bosmans die liet blijken dat zijn pas verschenen woordenboek op een grondige kennis van het dialect gebaseerd is.

Voor de pauze beantwoordde hij o.a. de vraag waarom ons dialect Mièvers heet, wat de taalkundige status van ons dialect is, niet alleen op Limburgs vlak maar door zijn tweetonigheid ook veel ruimer en ging hij in op de belangrijkste dialectgrenzen (voor het Limburgs) te wijten aan de ‘Rijnlandse expansie’ vanaf de 9de eeuw en de ‘Brabantse expansie’ vanf de 14de eeuw.

Na de pauze verkende hij het Belgisch-Limburgs dialectlandschap en situeerde het dialect van Meeuwen in het Centraal Limburgs met daarin het Maaskempens en wees op de unieke ligging van Meeuwen ten oosten van maar liefst 5 klanklijnen. Spreker Jean Bosmans maakte daarna volop gebruik van de powerpointpresentatie om klankkenmerken van het Limburgs met voorbeelden uit het Mièvers en omgeving (vooral Bocholt en Bree) te illustreren. De aangekondigde ‘lezing’ die eigenlijk meer een vertelavond werd, volledig in het dialect van Meeuwen, eindigde met 10 korte zinnetjes in het dialect van Meeuwen, Grote-Brogel, Bocholt, Bree, Gruitrode, Opglabbeek en Peer.

De aanwezigen kregen voor het naar huis gaan nog een leesplankje waarop ze konden zien hoe de Mièverse klanken in de spelling van het pas verschenen GWDM worden geschreven. Een tevreden voorzitter Rik Hoogmartens nodigde de aanwezigen al uit voor het ‘Groot Audsbergs Diktee’ en de ‘Nacht van het dialect’ volgend jaar.

datum:
dinsdag, 26 november, 2019
Jaarlijkse cultuuruitstap

Ter gelegenheid van onze jaarlijkse cultuuruitstap bezochten we op zaterdag 23 november 2019 onze deelgemeente Opglabbeek. We werden er hartelijk ontvangen door onze zustervereniging 'Heemkring Glatbeke'. Voorzitter William Engelen en penningmeester Magda Grondelaers onderhielden ons over wat er was, maar vooral over wat er niet meer was. Een uitgebreider verslag over deze interessante namiddag zal verschijnen in tijdschrift nr. 55. 

datum:
zaterdag, 23 november, 2019
Det waas Roy

In 2016 bracht de werkgroep 'Det waas Roy' een succesvol boek uit over de geschiedenis van Gruitrode. Oorspronkelijk was het de bedoeling om al in 2019 een vervolguitgave te brengen. Omwille van diverse redenen heeft de uitgave 'Huuzer in Roy' echter vertraging opgelopen. 'Det waas Roy' hoopt deze publicatie ergens in het voorjaar of midden 2020 aan u te kunnen voorstellen.  

Ondertussen voorzien we op onze website onder INFO een pagina voor 'Det waas Roy'. Hierop staan een aantal familie- en portretfoto's uit Gruitrode. Deze pagina zal in de loop van de volgende weken en maanden verder aangevuld worden. Een aantal afgebeelde personen zijn nog niet geïdentificeerd. Misschien kan u hen daarbij helpen?

Contactinfo: marc.lipkens@telenet.be

datum:
zondag, 1 december, 2019
Lezing over het dialect

In het kader van ons dialectproject "Stechele, zeivere, mùule en kalle" organiseren we op dinsdag 26 november a.s. een lezing over het dialect van Meeuwen.

Lic. Jean Bosmans zal op een bevattelijke en aangename wijze het dialect en de positie van het dialect van Meeuwen en de andere deelgemeenten van Oudsbergen in het Limburgs dialectlandschap toelichten met kaartmateriaal.

 • Waar: in 't Heem, Kloosterstraat 5, 3670 Meeuwen
 • Wanneer: dinsdag 26 november 2019
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Inkom: gratis
datum:
dinsdag, 26 november, 2019
Spièlegaonde - Samana Meeuwen

Op 12 november 2019 hebben De Reengenoten in het kader van het dialectproject 'Stechele, zeivere, mùule en kalle' een namiddag 'spièlegaonde' verzorgd voor de talrijk opgekomen leden van Samana Meeuwen.
Na het welkom brak Jean Bosmans het ijs met het voorlezen van enkele gedichten. Taal- en woordspelletjes in het dialect zetten de aanwezigen aan om actief en spelenderwijs deel te nemen. We keken ook naar foto's van huizen in Meeuwen die reeds jaren geleden afgebroken werden.
Na een welkome pauze met koffie en vlaai volgden er nog een aantal gedichten en brak men zich het hoofd over verschillende woordpuzzels.
Met het limburgs volkslied in het dialect werd deze ontspannende namiddag afgesloten.

 

datum:
dinsdag, 12 november, 2019
Voorstelling dialectwoordenboek

Op vrijdag 4 oktober 2019 presenteerde Reengenoot Jean Bosmans in 't Heem te Meeuwen met enige fierheid 'het groot woordenboek van het dialect van Meeuwen' of met andere woorden '100 jaor Mièver kal'. 
Rik Hoogmartens, voorzitter van De Reengenoten, opende de academische zitting en heette de 220 aanwezigen van harte welkom. Hij schetste het project "Stechele, zeivere, mùule en kalle", een project dat het dialect een jaar lang in de kijker wil stellen, en hij benadrukte het belang van het lijvige dialectwoordenboek. Martin Vliegen had een woordje in het dialect klaar voor Jean, waarvoor hij vast en zeker al in het woordenboek was gaan spieken. Een ludiek filmpje maakte duidelijk hoe het woordenboek doorheen de jaren tot stand gekomen was. Jean Bosmans vertelde dan in beeldrijk dialect over de moeilijke bevalling van zijn woordenboek en ging daarna kort in op de technische kant van het dialect. Tot slot sprak ook burgemeester Lode Ceyssens zijn waardering uit voor het levenswerk van Jean Bosmans.
Harpiste Sonja Tavormina luisterde deze mooie avond op met zowel klassieke stukjes als eigen composities. 

Een uitgebreid verslag van deze academische zitting kan u lezen in ons volgend tijdschrift , tijdschrift nummer 54.

datum:
vrijdag, 4 oktober, 2019
Open Monumentendag 8 september 2019

Reengenoten Pol Janssen en Robert Bauduin gaven ter gelegenheid van Open Monumentendag in het openluchtmuseum van Bokrijk uitleg bij de olieslagmolen van Ellikom. Er was een ruime belangstelling voor deze onlangs gerestaureerde watermolen uit 1702. De leerlingen van het vijfde leerjaar van de basisschool Ellikom hielpen mee aan de restauratie in het kader van het erfgoedproject "Jong redt oud".

datum:
zondag, 8 september, 2019
Sergeant Melsens

Op zaterdag 7 september 2019 vond traditioneel de herdenking van Sergeant Jean Melsens plaats op het Melsensplein te Meeuwen. Precies 75 jaren geleden sneuvelde hij bij de bevrijding van onze streek. Er was een geruime belangstelling en bijna 40 Belgische vaandels kleurden de ceremonie op. Tijdens de naamafroeping van de oorlogsslachtoffers door onze Reengenoot Pol Janssen legden leden van de KSA Meeuwen ieder een bloem neer aan de gedenksteen. Ook meerdere organisaties en besturen legden bloemenkransen aan de gedenkstenen van Sgt. Melsens en Mathieu Weevers. Na de "Last Post" hielden Marc Daemen en burgemeester Ceyssens een toespraak. De herdenking werd plechtig afgesloten met het nationaal volkslied.

datum:
zaterdag, 7 september, 2019
Oplossing De 3 wijzen (dialectavond)

De 3 wijzen, Camille De Smedt, Leo Paesen en Martha Colaers vertelden ons op de voorbije dialectavond welke betekenis zij aan een aantal woorden gaven. Op de avond zelf hebben we u door het drukke programma niet meer kunnen vertellen wie de waarheid sprak. Daarom volgt hier de oplossing:

 1. pùus: naam van verdwenen boerderijtje achteraan op de Berenheide
 2. vaan: kwabbige zak tussen kin en voorpoten van een rund
 3. bòf: gelijkspel als eindscore van een voetbalwedstrijd
 4. heid: een volwassen kop witte of rode kool
 5. pièjtsje: jicht door ontsteking in het onderste gewricht van de dikke teen
 6. iegel: gezegd van te dun gezaaide of dun ontkiemde graangewassen
 7. kattekop: socket-prise of stekkerfitting
 8. pinner: veerweeghaak
 9. sjiène: kosten noch moeite sparen
 10. draol: oogbout met daarin een draaibare schakel waardoor de eraan bevestigde ketting zich niet opdraait

 

 

datum:
maandag, 23 september, 2019
Geslaagde dialectavond

Al voor de 14de maal mochten we een 150-tal toeschouwers aan de Dorpermolen te Meeuwen ontvangen voor een gezellige avond in het dialect. Voorzitter Rik Hoogmartens stelde het project "Stechele, zeivere, mùule en kalle" voor, een project waarbij we een jaar lang rond dialect werken en waarin het Gruut Mièvers dialectwoordenboek van Jean Bosmans centraal staat.

Gedichten, liedjes van 4 Good en Jo van Miève, uitleg van Marc Lipkens over het nieuwe boek van de oude boerderijen van Gruitrode, een evaluatie na één jaar fusie Oudsbergen en schoolmeesterervaringen waren de ingrediënten van deze goedgevulde avond. Het publiek kon meedoen met het spel van de Drie Wijzen en discussiëren over hoe je het beste heikiès kan maken. Accordeonmuziek zorgde voor een gezellige sfeer. Iedere aanwezige mocht tenslotte na de afsluiting met het Limburgs Volkslied een bakje heikiès mee naar huis nemen.

Het was een leuke en gezellige activiteit die alleen maar kon slagen door de fijne samenwerking van Tejater De Kwibus, 4 Good, Dét waas Roy, Hétte, Ich en Hèèm, Heemkring De Reengenoten, Jenne en Mia, Jo van Miève en de gemeente Oudsbergen.

datum:
maandag, 23 september, 2019
Uich gojendaag!

Misschien heeft u ondertussen al enkele dialectspreuken in het straatbeeld van Oudsbergen opgemerkt en vraagt u zich af: "Wat is dat?, Waarvoor dient dat?". We zijn blij dat we uw nieuwsgierigheid hebben kunnen opwekken want we stellen graag ons project "Stechele, zeivere, mùule en kalle" aan u voor. Dit project zal ons dialect een jaar lang in de kijker zetten. De aanleiding voor dit project is de voltooiing van het langverwachte dialectwoordenboek van Jean Bosmans. We willen de interesse voor het dialect levendig houden door het organiseren van allerhande activiteiten voor een breed publiek. Tot binnenkort!

datum:
zondag, 22 september, 2019
Tijdschrift nr. 53

Tijdschrift nr. 53 is van de drukpersen gerold. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud:

 • Het leven van Lambertus Hoogmartens uit Meeuwen, Bèèr Sòmpe, 1919-2019 (Quiri Schrooten)
 • Kookles in de jaren 50 voor de Boerinnenbond van Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Het Groot Woordenboek van het Dialect van Meeuwen, 100 jaor Mièver kal
 • Ter nagedachtenis van Jos Calsius (1943-2018), pastoor van Gruitrode-Neerglabbeek en moderator van de federatie Meeuwen-Gruitrode (Jan Gerits)
 • De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen (deel 5) (Thomas Jaenen)
 • Het onroerend erfgoed in Meeuwen-Gruitrode: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en beschermde dorpsgezichten - deel 2 - Neerglabbeek (Pol Janssen)
 • Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode (deel 4): Mijnwerkersfamilies Berben en Gielen (Pol Janssen)
 • De families Jonckers-Coenen uit Meeuwen en Jonckers-Dreesen uit Ellikom (Pol Janssen)
 • Een opmerkelijke vondst in het gemeentearchief van Opglabbeek (Ronny Vanstraelen)
 • Ter nagedachtenis van Hendrik Vandervelden (1930-2018), een gemotiveerde heemkundige uit Sint-Huibrechts-Lille: zijn band met Meeuwen (Jan Gerits)
 • De Cannerstraat in Gruitrode? Nooit van gehoord! (Jo Corstjens)
 • Het dagboek van Peter Joannes Creemers (1822-1905) uit Neerglabbeek (Pol Janssen en Mathieu Geelen)
 • Honderd jaar geleden, op 24 juni 1919, schreef Arnold Knevels, Nolke Dieker, uit Wijshagen een brief over het bereiken van een vredesakkoord (Pol Janssen)
 • De stam Colaers, Heitemis, uit Meeuwen (Pol Janssen)
 • Correcties en aanvullingen
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • Vernieuwd repertorium op onze website (Heidi Evens)
 • KVLV Meeuwen viert diamanten jubileum in 1981 (Pol Janssen)
 • De verrezen klok van Gruitrode (Robert Bauduin)
 • De jaarlijkse cultuuruitstap van de Reengenoten: bestemming Tongeren (Martin Vliegen)
 • Jaarverslag over onze werking  2017 (Jan Leyssen)
 • Goed om te weten (Pol Janssen)
 • Wij danken ...
datum:
maandag, 1 juli, 2019
Dialectwoordenboek

Met gepaste trots kondigen wij u de uitgave aan van het langverwachte 'groot woordenboek van het dialect van Meeuwen'. Dit lijvige werk van 1600 pagina's bevat ongeveer 59.000 trefwoorden, een uitgebreide spellinggids, een klankbeschrijving en een beknopte spraakkunst. Onze erevoorzitter Jean Bosmans heeft meer dan 40 jaar gewerkt aan het verzamelen van Mièverse dialectwoorden, het bestuderen van de klanken en het ontwikkelen van een eenduidige en leesbare spelling. Het resultaat mag er zeker zijn. 

Het dialectwoordenboek wordt voorgesteld in 't Heem in Meeuwen op vrijdagavond 4 oktober 2019. De voorintekenprijs van dit uitzonderllijk werk is 40 euro. U kan bestellen mits overmaking van 40 euro op het rekeningnummer BE91 7350 1489 8376 van De Reengenoten met vermelding van 'Woordenboek dialect Meeuwen' en van uw naam en adres. De woordenboeken kunnen op 4 oktober 2019 afgehaald worden na de presentatie. Ook op de dag van de presentatie is het woordenboek nog te koop aan 40 euro. Daarna zal de prijs 50 euro zijn, verhoogd met eventuele portokosten (10 euro voor het binnenland).

 

 

 

datum:
zondag, 30 juni, 2019
WO II: herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat

Op dinsdag 7 mei omstreeks 18.00 uur hebben het gemeentebestuur van Oudsbergen en Heemkundige Kring De Reengenoten een hulde gebracht aan de vliegeniers, die gesneuveld zijn aan de Anjerstraat te Meeuwen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voorzitter Rik Hoogmartens herinnerde de aanwezigen aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor zovele jonge mannen maar ook voor de bevolking. Enkele van de laatste getuigen vertelden met gemengde gevoelens over hetgeen ze meegemaakt hadden tijdens de oorlog. Het blijft een taak voor De Reengenoten en voor iedereen om deze geschiedenis op te schrijven, om zich de gebeurtenissen uit het verleden te herinneren en hieruit te leren. 
Buurtbewoner Bart Jansen vertelde het verhaal en de omstandigheden van de crash van het vliegtuig met de vliegeniers aan boord. Samen met schepenen Marco Goossens en Jo Seutens werden er bloemen neergelegd bij het monument dat ons altijd zal blijven herinneren aan dit stukje geschiedenis uit Oudsbergen.

Meer info

 

 

 

 

datum:
dinsdag, 7 mei, 2019
Erfgoeddag 28 april 2019

In het kader van de erfgoeddag met dit jaar als thema "Hoe maakt u het?" stelden we op zondag 28 april een aantal gebruiksvoorwerpen van oude ambachten tentoon. De klompenmaker, de sjoonmaker, d'n timmerman, de smièd, de spinster, de zeildraèjer, d'n dèkker, de bieboor, zij kwamen allemaal aan bod. Per ambacht werden ook een aantal specifieke termen in het dialect weergegeven. Iedereen kan zich allicht wel klòmpenègelkes voorstellen, maar weet u ook wat 'kònterfoar' betekent?
 

datum:
zondag, 28 april, 2019
Straat.net

Op zaterdag 23 maart 2019 hebben ook de Reengenoten hun steentje bijgedragen aan de actie 'Straat.net'. We verzamelden zowat 20 kg zwerfvuil over een afstand van 6 km.

datum:
donderdag, 11 april, 2019
Vernieuwd repertorium

 Sinds de oprichting van onze heemkundige kring in 1977 zijn er al meer dan 600 artikels verschenen in ons tijdschrift. Om gemakkelijker terug te vinden wat er gepubliceerd is, hebben we het repertorium grondig herwerkt. Je kan nu via filters zoekopdrachten geven, zodat je snel en eenvoudig een antwoord krijgt op wat er al geschreven is en waar je dit kan terugvinden.
Het repertorium kan je terugvinden onder WAT DOEN WIJ > PUBLICATIES > Repertorium.

datum:
dinsdag, 2 april, 2019
Recordopbrengst Sint-Antoniusviering 2019

Tijdens de Sint-Antoniusverkoop zelf was het al duidelijk dat er stevig geboden werd, maar het uiteindelijke resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen.  Rob Haex, voorzitter van de Landelijke Gilde Meeuwen, overhandigde op maandag 18 februari 2019 een cheque van 5.684 euro aan het goede doel, met name aan 4 afdelingen van Samana, KVG, het Rode Kruis en Welzijnschakel De Tochtgenoten. Zij kregen elk 812 euro.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die op een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen aan dit fantastisch resultaat!

 

datum:
woensdag, 6 maart, 2019
Heemkring Glatbeke bestaat 30 jaar!

We wensen onze zustervereniging uit Oudsbergen van harte proficiat met haar 30-jarig bestaan. Heemkring Glatbeke verzamelt al 30 jaar lang geschiedenis over Opglabbeek, heeft een archief- en documentatiecentrum en geeft 4 keer per jaar het ledenblad 'Den Achtermôt' uit. Meer informatie over deze heemkundige vereniging is beschikbaar op haar onlangs vernieuwde website www.glatbeke.be!

datum:
vrijdag, 1 maart, 2019
Geslaagde Sint-Antoniusviering

Op zondag 20 januari liep 't Heem al snel vol voor de 37ste editie van de Sint-Antoniusverkoop.  Quiri Schrooten was de veilingmeester van dienst en leidde de verkoop in goede banen. De stemming zat er goed in en er werd vlot geboden. Croissants, taarten, vleeswaren, manden, levend pluimvee enz. gingen vlot en voor veel euro's van de hand. Een oud gemeentebord van vóór de fusie bracht maar liefst 540 euro op, twee keramieken biggetjes gingen onder de hamer voor 520 euro. Rudi Camps 'Snor' telde tenslotte het mooie bedrag van 800 euro neer voor de varkenskop en hij verwierf daarmee eeuwige roem in Meeuwen en bij uitbreiding in Oudsbergen!
De jeugdafdeling van de fanfare zorgde voor de muzikale omlijsting en kon op veel bijval rekenen door hun verfrissend repertoire.

De opbrengst van deze Sint-Antoniusverkoop is bestemd voor KVG, De Tochtgenoten, het Rode Kruis en de Samana-afdelingen van Meeuwen, Wijshagen, Ellikom en Gruitrode-Neerglabbeek. Deze verenigingen zullen op 18 februari hun cheque in ontvangst mogen nemen.

Wij bedanken bij deze nogmaals alle sponsors, alle mensen die iets gegeven hebben, alle aanwezigen, alle gulle bieders en alle medewerkers. Wij hopen u allen volgend jaar terug te mogen zien!

 

datum:
woensdag, 6 februari, 2019
Tijdschrift nr. 52

Tijdschrift nr. 52 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud.  Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Het thema van dit tijdschrift is 'WO I'. Auteurs zijn Jan Leyssen en Robert Bauduin.

Inhoud:

 • Inleiding
 • De oud-strijders
 • De gesneuvelden
 • De weggevoerde burgers
 • De politieke gevangenen
 • De medailles en eretekens
 • Artikels over WO I in 'De Reengenoten'
 • Geraadpleegde publicaties
 • Oorlogsmo NU ment (Jean Bosmans)
 
datum:
zondag, 27 januari, 2019
Boek Gust Geyskens

André Claes, bestuurslid van de Reengenoten en redacteur van Dat Stedeken Peer, publiceerde een boekje van 116 bladzijden op A4-formaat met het levensverhaal van enkele bekende figuren uit Ellikom:  Gust Geyskens, die zes jaar burgemeester van zijn dorp was en twee van zijn zonen, m.n. Jef en Gerard, die beiden priester-missionaris waren in Suriname.
Gust Geyskens werd in 1898 geboren in Meerhout, woonde tijdens de Eerste Wereldoorlog in Linde-Peer, verhuisde naar Kwaadmechelen en Meerhout en belandde tenslotte in 1933 in Ellikom. Hij werkte o.a. als loonwerker bij Waalse boeren, als mijnwerker in Beringen, Winterslag en Eisden, als arbeider bij Tessenderlo Chemie en werd landbouwer in Ellikom. In 1946 werd Gust daar zelfs burgemeester. Van een bliksemcarrière gesproken! Twee van zijn zonen werden priester gewijd in Meeuwen door kardinaal Cardijn. Ook een derde zoon werd later nog priester, alledrie bij de Salvatorianen.
Het boekje vertelt over de eenvoudige manier van leven van de gewone landbouwer en de hard zwoegende arbeider in de eerste helft van de 20ste eeuw. Het schrijft ook over het leven onder Duitse bezetting in WO I. Aansluitend wordt ook het verhaal gebracht van twee zonen: hoe ze hun jeugd doorbrachten in Ellikom en later priester werden in Rome, in Spanje, in Overpelt en Neerpelt, in het Salvatorcollege van Hamont en dan in Suriname.
Gust schreef zelf zijn levensverhaal in een eenvoudig taaltje. André Claes heeft het verhaal in vlot leesbaar Nederlands omgezet en met vele voetnota’s, commentaar en illustraties tot een mooi tijdsdocument gemaakt. Aan de hand van interviews heeft hij dan ook het leven van de twee zonen kunnen vertellen met heel wat foto’s ter illustratie.
Dit boek is te koop aan de prijs van 15 euro bij de auteur. Het wordt bezorgd na storting van het gevraagde bedrag op rekening BE62 7360 4392 1361 met vermelding van je naam en adres.

 

 

datum:
donderdag, 17 januari, 2019
Sint-Antoniusviering

Op zondag 20 januari organiseren we in samenwerking met de Landelijke Gilde Meeuwen en de gemeente Oudsbergen al voor de 37ste keer de Sint-Antoniusviering. Om 9.30 uur gaat er een dialectmis door in de Sint-Martinuskerk te Meeuwen. De misgangers zullen na de mis een bonnetje krijgen voor een gratis tas soep. Vanaf 10.15 uur zal Quiri Schrooten in 't Heem de verkoop bij opbod van allerlei vleeswaren, pluimvee, gebak, wissen manden en natuurlijk ook varkenskoppen in goede banen leiden. De opbrengst van deze Sint-Antoniusverkoop is bestemd voor KVG, Welzijnsschakel Tochtgenoten, het Rode Kruis en de Samana-afdelingen van Meeuwen, Wijshagen, Ellikom en Gruitrode-Neerglabbeek. Wij bedanken alvast Proxy Delhaize Meeuwen, Spar E.G.R. center Meeuwen, Slagerij Tormans-Cox, Bakkerij Gielen, Bakkerij Kenis en alle particuliere schenkers, die door hun gulle en trouwe gift deze activiteit jaar na jaar mogelijk maken. Inkom is gratis. Iedereen is van harte welkom! 

datum:
vrijdag, 11 januari, 2019
Herdenking Rampsalighe Sint-Niklaesdag

Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode en de Reengenoten herdachten op 4 december de rampzalige strijd tussen de Lorreinse troepen en het plaatselijke boerenleger. Bijna vierhonderd gesneuvelden en vele gekwetsten was de trieste balans na een oneerlijke strijd tussen de beide legers aan de Brijvennen/Koestraat te Meeuwen.

Traditiegetrouw staan we rond 6 december even stil bij dit gebeuren en leggen een bloem neer voor de overleden dorpsgenoten.

datum:
dinsdag, 4 december, 2018
Vredesboom WO I

Ter herdenking van het einde van W0 I hebben de leerlingen van het vijfde studiejaar van Klimop Meeuwen op maandag 12 november 2018 om 14:00 uur een vredesboom op het kerkhof van Meeuwen geplant.

Het schepencollege van onze gemeente verwelkomde de leerlingen, leden van de oudstrijdersbond en leden van onze heemkundige kring. Reengenoot Robert Bauduin schetste het verloop van de Eerste Wereldoorlog met veel aandacht voor de gesneuvelden en oudstrijders van onze gemeente. Onder het schallen van de klaroen met de Last Post en het salueren met de aanwezige vlaggen werd eer gebracht aan allen die hun leven lieten en meevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Burgemeester Ceyssens beklemtoonde het belang van de vrede die 100 jaar geleden op 11 november 1918 ondertekend werd door de wereldleiders. De boodschap van "nooit meer oorlog" blijft ook de dag van vandaag actueel, niet alleen op wereldniveau maar ook in onze persoonlijke wereld.

Met het Belgisch volkslied werd deze ceremonie afgesloten.

datum:
maandag, 12 november, 2018
Melsensviering

Nadat Lt. Limbosch in Peer gehuldigd was, werden in Meeuwen op het Sgt. Melsensplein de gesneuvelden van de tweede wereldoorlog herdacht. Dit evenement mag jaar na jaar rekenen op meer belangstelling. Het trommelkorps van de schutterij Harlindis en Relindis Ellikom opende de plechtigheid. Militairen en ex-militairen met vlaggen van de weerstand vormden de achtergrond. Toespraken door burgemeester Ceyssens en door vertegenwoordigers van Het Geheim Leger en S.A.S. en bloemlegging door kinderen bij de naamafroeping door bestuurslid Pol Janssen van De Reengenoten waren de vaste onderdelen van dit geslaagd eerbetoon. Met een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, werd deze plechtigheid in 't Heem afgesloten.

 

 

datum:
zaterdag, 8 september, 2018
Dialectavond 2018

In het gezellige kader van de Dorpermolen te Meeuwen had op woensdag 5 september de 13de dialectavond plaats. Het was een prachtige avond met verhalen, muziek en voordracht. De aanwezige luisteraars waren enthousiast over het gebrachte programma. Met het Limburgs volkslied in het Mievers werd deze mooie avond afgesloten.

Medewerkers waren: 4 Good, Jean Bosmans, Quiri Schrooten, Mia Schepers, Jenne Geerkens, Hétte, ich en Hèèm, Tejater De Kwibus en de Reengenoten.

datum:
woensdag, 5 september, 2018
Dialectavond

Op woensdag 5 september a.s. organiseren we samen met Tejater De Kwibus, Hette ich & hèm, 4-Good en de gemeente Meeuwen-Gruitrode onze 13de dialectavond. U kan best vooraf reserveren via het cultuurpunt van Meeuwen-Gruitrode

Praktisch:

 • Woensdag 5 september 2018
 • Aanvang om 19.30 uur
 • Adres: Dorpermolen, Molenstraat 5 te Meeuwen
 • Inkom 3 euro
 • Vooraf reserveren aanbevolen
datum:
woensdag, 5 september, 2018
Tijdschrift nr. 51

Tijdschrift nr. 51 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud.  Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Jacques Paesen, Kuub Mossis, een "flandrien" uit Meeuwen (Jo Corstjens)
 • Bezoek van de onderwijzers lagere jongensschool van Meeuwen aan de mijn van Zwartberg (Pol Janssen)
 • Wijshagen dankt voor 86 jaar kloosterleven (Robert Bauduin)
 • De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen (deel 4) (Thomas Jaenen)
 • De burgemeesters van Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek en Wijshagen over de veteranen van Napoleon in hun gemeente, 1815 (Rombout Nijssen)
 • Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode (deel 3) (Pol Janssen)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • Het onroerend erfgoed in Meeuwen-Gruitrode: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en beschermde dorpsgezichten. Deel 1 Ellikom (Pol Janssen)
 • Verkoop van de Loonse heerlijkheid Gruitrode aan de Duitse Orde op 18 december 1416 (Jean Bosmans)
 • Werken van de Luikse zilversmid Joseph Lambotte voor de kerk van Neerglabbeek (Jan Gerits)
 • Jan (Petrus Joannes) Schrooten uit Meeuwen was 72 maanden soldaat in WO I en al die tijd liet zijn vader Jan Mathijs Schrooten zijn baard groeien (Pol Janssen)
 • Zusters Kindsheid Jesu en het meisjesonderwijs in Meeuwen (1905-1998) Deel 2: 1945-1998 (Martin Vliegen)
 • Correcties en aanvullingen op nrs. 48, 49 en 50
 • Mathieu Vandewal, Tsjee van Perjèntsje, en andere oud-strijders WO I uit Neerglabbeek (Pol Janssen en Mathieu Geelen)
 • Verdwenen wegkruisen in Gruitrode (Jan Gerits)
 • Klas van de lagere school van Wijshagen in 1956 (Robert Bauduin)
 • De Reengenoten vieren hun 40-jarig jubileum en organiseren een tentoonstelling op 22, 23 en 24 december 2017 (Martin Vliegen)
 • Wij danken ...
 
datum:
dinsdag, 24 juli, 2018
Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat

Op 8 mei legden we een bloemetje neer aan het oorlogsmonument in de Anjerstraat ter nagedachtenis aan de 3 Britse en 4 Canadese soldaten die hier het leven lieten in de nacht van 21 op 22 juni 1944. Meer informatie vindt u op deze website onder activiteiten/herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat.

datum:
woensdag, 9 mei, 2018
Zwerfvuilactie

Ook wij droegen ons steentje bij voor een proper straatbeeld! 

datum:
zaterdag, 21 april, 2018
Overhandiging cheque Sint-Antoniusverkoop

De Sint-Antoniusverkoop bracht dit jaar het mooie bedrag op van 3.875 euro. Op donderdag 8 februari mochten vertegenwoordigers van Samana, KVG Meeuwen-Gruitrode, Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode en De Tochtgenoten deze cheque in ontvangst nemen. Wij willen nogmaals iedereen bedanken die hiertoe zijn steentje heeft bijgedragen. 

datum:
donderdag, 8 februari, 2018
Sint-Antoniusviering is een succes!

Op zondag 21 januari ging de Sint-Antoniusviering van start met een dialectmis in de St.-Martinuskerk van Meeuwen. Priester Jaak Kerkhofs, van Gruitrode afkomstig, wist de kerkgangers te boeien met gebeden en homilie in het dialect. Meer dan 150 personen volgden de mis met een boekje.
Na de mis nodigde de "boy" iedereen uit voor de verkoop in 't Heem. Veilingmeester Quiri Schrooten hielp het aanwezige publiek de portemonnee boven halen om het goede doel te steunen. Allerhande vleeswaren, brood, gebak, gevlochten manden e.d. gingen naar de hoogste bieder. Tot slot haalde Jeugdhuis De Mans de legendarische "varkenskop" binnen voor de prijs van 650 euro. De opbrengst gaat integraal naar Samana, De Tochtgenoten, Het Rode Kruis en de Gehandicaptenvereniging.

De Landelijke Gilde Meeuwen en De Reengenoten danken alle sponsors, bieders en aanwezigen voor hun bijdrage aan het welslagen van dit evenement. Prachtig hoe zovele verenigingen samenwerken om binnenkort een dikke cheque aan het goede doel te kunnen overhandigen.

 

datum:
dinsdag, 6 februari, 2018
Kroniek

Tijdschrift nr. 50 is een speciale uitgave ter gelegenheid van onze 40ste verjaardag. Het is een kroniek over wonen en werken in Meeuwen-Gruitrode in de periode 1977-2017. Elke deelgemeente komt aan bod. Deze uitgave van 86 pagina's bevat zo'n 350 illustraties en kost 7 euro. U kan deze kroniek verkrijgen bij onze bestuursleden.

datum:
zondag, 28 januari, 2018
Sint-Antoniusviering zondag 21 januari

Zondag 21 januari heeft de 36ste editie plaats van de Sint-Antoniusviering. Om 9.30 uur is er een dialectmis waarna de kerkgangers een bonnetje krijgen voor een gratis tas soep in 't Heem. Om 10.15 uur neemt Quiri Schrooten dan de hamer in de hand om een gevarieerd aanbod van vleeswaren, gebak, en pluimvee te veilen voor het goede doel. 

U bent allen van harte welkom!

datum:
zondag, 21 januari, 2018
40 jaar De Reengenoten

Onze bestuursleden ter gelegenheid van de academische zitting bij de viering van 40 jaar De Reengenoten.

datum:
vrijdag, 22 december, 2017
Herdenking Rampsalighe Sint-Niklaesdag

Op 5 december herdachten wij naar jaarlijkse gewoonte de rampsalighe Sint-Niclaesdag. Op 6 december 1648 werden te Meeuwen 400 huislieden vermoord door de Lorrainse troepen. Godelieve Geerkens heeft over deze gebeurtenis in 1998 een boek gepubliceerd. 

datum:
woensdag, 6 december, 2017
De Reengenoten bestaan 40 jaar

Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Daarom organiseren wij in het weekend van 23 en 24 december een tentoonstelling in 't Heem te Meeuwen. Op zaterdag 23 december kan je er 's avonds ook vanaf 19.00 uur terecht om samen met ons te ichteren. 

datum:
zondag, 3 december, 2017
Verslag Open Monumentendag

10 september 2017 stond in het teken van de Open Monumentendag aan de Commanderij van Meeuwen-Gruitrode. Reengenoot Jo Corstjens verzorgde een mooie tentoonstelling over het wel en wee van de Commanderij tijdens de laatste 200 jaar. Een gids in aangepaste klederdracht gaf rondleidingen in het kasteel. Unieke foto's, gemaakt door Gruitrodenaar J. Van Baelen tijdens de eerste wereldoorlog aan het front in de Westhoek, kon je bekijken.

De provincie Limburg lichtte het project "Dit zien wij" toe. Inwoners van de provincie worden gevraagd foto's van gebouwen en sites te maken en op te sturen voor deelname aan een fotowedstrijd. De mooiste foto uit elke gemeente wordt op een tentoonstelling later op het jaar gebruikt om dan ook als uithangbord voor onze gemeente te dienen. Meer info hierover kan u terugvinden op www.limburg1914-1918.be/dit-zien-wij.

Heemkring de Reengenoten projecteerde vele foto's van het kasteel uit zijn eigen archief en vertelde de toeschouwers over de opgravingen en wetenswaardigheden rond de Commanderij.

datum:
dinsdag, 3 oktober, 2017
Verslag dialectavond nr. 12

Een enthousiast en tevreden publiek genoot ook dit jaar van een gezellige en gevarieerde avond. Mia Schepers, Quiri Schrooten en Jean Bosmans brachten op hun eigen manier het publiek aan het lachen, gieren en ook aan het nadenken. Jenne Geerkens en Mia Schepers deden de fusieperikelen uit de doeken en 4-good (met drie) bracht enkele prachtige nummers uit haar dialect-repertorium.

Tijdens een laatste deel werden een aantal kerkgebruiken zoals de processie, de ondertrouw, perschounkelen, de chapelier, de kerkgang, aflaten enz. toegelicht en met anekdotes gekruid door Martha Colaers, Henri Knevels en Martin Vliegen.

Gezellige accordeonmuziek en de mooie omgeving van de Dorpermolen maakten deze avond onvergetelijk en met het Limburgs volkslied vertaald in het Mievers werd de avond besloten.

datum:
dinsdag, 3 oktober, 2017
Verslag herdenking sergeant Jean Melsens

Op 2 september 2017 waren tal van sympathisanten aanwezig op het Melsensplein te Meeuwen voor de herdenking van de moedige verrichtingen van sergeant Jean Melsens. De genodigden hadden eerder al eer gebracht aan luitenant Limbosch in Linde Peer bij diens monument.

Schepen Marco Goossens hield een toespraak en meerdere personaliteiten legden bloemen neer aan het gedenkteken. Reengenoten-bestuurslid Pol Janssen riep de namen af van hen, die tijdens de tweede wereldoorlog gesneuveld waren. Weerstand-verenigingen flankeerden met 39 vlaggen het gebeuren.

Tijdens een receptie op het gemeentehuis ontvingen de aanwezigen een speldje ter nagedachtenis en met een glas en hapje werd de ceremonie besloten. 

datum:
dinsdag, 3 oktober, 2017
Herdenking Sergeant Melsens

Op zaterdag 2 september zullen wij aanwezig zijn op de herdenkingsplechtigheid van Sergeant Melsens.  Deze herdenking is een organisatie van de Belgische SAS, de nationale Vriendenkring Paracommando/Regionales Limburg en Leopoldsburg, de stad Peer en de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

 • Aanvang 11.30 uur
 • Plaats : Sgt. J. Melsenspark (aan de sporthal te Meeuwen)
 • Meer info in de UIT-kalender van juli-augustus van Meeuwen-Gruitrode

 

 

datum:
zaterdag, 2 september, 2017
Dialectenavond

Op woensdag 6 september 2017 verwelkomen we u graag in de Dorpermolen te Meeuwen voor onze 12de dialectenavond.

 • Aanvang : 19.30 uur
 • Adres : Molenstraat 5 te Meeuwen
 • Inkom : 3 euro
 • Graag reserveren via cultuurpunt 089/85 59 46 of tickets@meeuwen-gruitrode.be
datum:
woensdag, 6 september, 2017
Mièvers woordenboek

Het woordenboek van het dialect van Meeuwen heeft vertraging opgelopen en kon niet, zoals eerst was voorzien, in mei van de drukpersen rollen. Wij werken er hard aan en hopen u binnen afzienbare tijd daarover meer nieuws te kunnen melden.

datum:
dinsdag, 4 juli, 2017
Oudsbergen

Vanaf 1 januari 2019 zullen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek fusioneren tot de gemeente Oudsbergen. De inwoners van beide gemeenten hebben actief hun steentje kunnen bijdragen bij de keuze van de nieuwe gemeentenaam en het logo. Uitgebreide informatie over de fusie kan u vinden op www.oudsbergen.be, de officiële website van de nieuwe gemeente Oudsbergen.

datum:
maandag, 3 juli, 2017
Tijdschrift nr. 49

Ons tijdschrift nr. 49 is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud.  Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud

 • Ter nagedachtenis van priester Eugeen Luyten (Quiri Schrooten)
 • 40 jaar Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode vzw (Rik Hoogmartens)
 • Zusters Kindsheid Jesu en het meisjesonderwijs in Meeuwen (1905-1998) - deel I (Martin Vliegen)
 • René Marcel van Rappard (1915-1990), een ridder in Neerglabbeek (Jo Corstjens)
 • De allereerste voetbalploegen van Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Lezers schrijven ...
 • Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode (deel 2). Proefboringen in de Kempen en in Meeuwen-Gruitrode (Pol Janssen)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • Pieter Jan Opdeweegh en Elisabeth Essers uit Ellikom vierden in 1951 hun gouden bruiloft (Pol Janssen)
 • Mathieu Verheyen uit Gruitrode op 13 augustus 1944 tegen de kerkhofmuur van Wijshagen terechtgesteld (Theo Verheyen)
 • Verzamelde opstellen 1944-1954 (Quiri Schrooten)
 • Jaarverslag over onze werking in 2016 (Jan Leyssen)
 • Phil Bosmans (1922-2012) blijft in de belangstelling (Jan Gerits) 
 • Willem Vrolijks uit Ellikom, gesneuveld in WO I op 5 of 6 augustus 1914 (Robert Bauduin)
 • Meeuwenaar Joannes Steynaerts (ca. 1500-1557): van student tot rector (Jo en Martijn Corstjens)
 • Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode vzw op zoek naar nieuwe medewerkers/bestuursleden (Rik Hoogmartens)
 • De jaarlijkse cultuuruitstap van de Reengenoten: bestemming Luik (Martin Vliegen)
 • Wij danken .....

 

datum:
maandag, 3 juli, 2017
Herdenking vliegtuigcrash in de Anjerstraat

Op dinsdag 2 mei om 18.00 uur herdachten we de vliegtuigcrash in de Anjerstraat tijdens WOII. Schepen Marco Goossens, afgevaardigde van het gemeentebestuur en onze voorzitter Rik Hoogmartens legden beiden een bloemstukje neer voor het monument. Meer informatie over dit gebeuren kan u terugvinden onder WAT DOEN WIJ > Activiteiten>Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat.

datum:
donderdag, 4 mei, 2017
Erfgoeddag

Tussen al die reuzen en ridders had het wel eens moeilijk kunnen zijn, maar de grote groene vlag boven de deur van de westertoren gaf duidelijk aan waar u ons kon terugvinden op het domein van het kasteel te Gruitrode. We hadden voor de gelegenheid de affiches van "sjuun gezagd" uitgehangen, de mooiste dialectuitdrukkingen die in 2010 in een boekje gebundeld zijn. U kon er ook onze recente publicaties inkijken en informatie inwinnen.

 

datum:
woensdag, 3 mei, 2017
40 jaar De Reengenoten

Op 3 maart 1977 werd officieel onze geschied- en heemkundige kring opgericht. De bezielers van het eerste uur waren voorzitter Jean Bosmans, secretaris Quiri Schrooten, penningmeester Jef Kerfs (Zjef van Fik van’e Smièd), Jef Kerfs (Zjef van Lewie van’e Smièd), Godelieve Geerkens, Jaak Vaesen, Jaak Taens, Martin Vliegen, Paul Vliegen, Robert Bauduin, Thomas Jaenen, André Claes, Jos Berben en Mia Broekx.

Gedurende deze 40 jaren hebben we heel wat informatie verzameld, publicaties uitgegeven en activiteiten georganiseerd. In eerste instantie beperkte zich dit vooral tot de gemeente Meeuwen. Later, vanaf 2005 werd het actieterrein uitgebreid over alle deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode.

We zullen ons 40-jarig jubileum niet onopgemerkt laten voorbijgaan. U zal hier later meer over vernemen.

datum:
woensdag, 3 mei, 2017
Erfgoeddag

Op zondag 23 april organiseert de gemeente Meeuwen-Gruitrode de erfgoeddag in combinatie met de opening van het toeristisch seizoen in de commanderij te Gruitrode. De erfgoeddag staat dit jaar in het teken van de zorg. "Zorgen voor" was een van de kerntaken van de Duitse Ridderorde, die ongeveer 300 jaar op de commanderij een standplaats had.

Een brochure over het hele programma kan u hier bekijken. Wij zullen aanwezig zijn in de westertoren.

datum:
zondag, 23 april, 2017
Sint-Antoniusviering 2017

Een mooie traditie die in Meeuwen al meer dan 30 jaar wordt verdergezet, is de viering van Sint-Antonius. Op zondag 22 januari 2017 om 9.30 uur was er de misviering in het dialect met als voorganger E.H. Eugeen Luyten en de lezers Mia Schepers, Jan Paesen en Jean Bosmans.  Daarna nodigde de veldwachter iedereen uit in 't Heem voor de verkoop per opbod van allerhande vleeswaren, vlaaien, versieringen, manden, levend pluimvee... Zelfs een ram werd verkocht aan de meestbiedende.
Het hoogtepunt van de voormiddag was de veiling van de enige echte en roem-brengende varkenskop. Veilingmeester Quiri Schrooten bespeelde het publiek en klopte uiteindelijk af op 600 euro.

De opbrengst van deze activiteit gaat volledig naar het goede doel in Meeuwen-Gruitrode. Op maandag 20 februari namen vertegenwoordigers van het Rode Kruis, Samana (ziekenzorg), KVG (gehandicaptenvereniging) en de Tochtgenoten een cheque van 3.610 euro in ontvangst. Zij zullen deze gulle gift ongetwijfeld goed besteden.

Meer foto's vind je hier

 

datum:
maandag, 20 februari, 2017
Sint-Antoniusviering

Op zondag 22 januari organiseren we voor de 35ste keer in samenwerking met de Landelijke Gilde de Sint-Antoniusviering. Om 9.30 u is er eerst een dialectmis in de Sint-Martinuskerk te Meeuwen. De kerkgangers krijgen daar na de mis een bonnetje voor een gratis tas soep. Om 10.15 starten we dan in 't Heem met de Sint-Antoniusverkoop. Allerhande vleeswaren, gebak, wissen manden en natuurlijk de varkenskop zullen per opbod verkocht worden. De opbrengst gaat naar KVG Meeuwen-Gruitrode, Ziekenzorg (Samana) afdelingen Meeuwen-Gruitrode, Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode en Welzijnschakel Tochtgenoten. Allen van harte welkom!

datum:
donderdag, 12 januari, 2017
Tijdschrift nr. 48

Ons tijdschrift nr. 48 is verschenen. Ook deze keer is er weer een gevarieerd aanbod aan artikels. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u via het contactformulier op deze website het tijdschrift aanvragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot een van onze bestuursleden. De prijs bedraagt 7 euro.

Inhoud

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Ik ben aan de appelen geweest (Quiri Schrooten)
 • Hendrik Verdonck van Meeuwen, wegens spionage door de Duitsers geëxecuteerd tijdens Wereldoorlog I (Jan Leyssen)
 • De familie Leurs-Klaps op Hagels in Gruitrode-Solt (Raymond Housen)
 • Wijshagen tijdens Wereldoorlog I (deel 3) Gifgasproeven in Wijshagen en Meeuwen (Robert Bauduin)
 • Georges Opdeweegh (Ellikom, 10 november 1926 - Watenstedt, 7 april 1945), politieke gevangene in WO II (Pol Janssen en Rik Gijbels)
 • Het Groot Woordenboek van het Dialect van Meeuwen, 100 jaor Mièver kal (De Redactie)
 • Jozef Hubrechts (1899-1944) uit Gruitrode, rector van de Virga Jessekerk te Hasselt, slachtoffer van een vliegende bom (Jan Gerits)
 • Gekruisigde Christus na twee jaar terug in Ellikom (Roger Dreesen)
 • Voetbalclub Heidebloem Wijshagen viert 50-jarig bestaan (1966-2016) (Heidi Evens)
 • Koninklijk bezoek aan de Kilbershoeve in Meeuwen (1953) (Martin Vliegen)
 • J.J.H. Claes, pastoor van Meeuwen (1881-1916) en voorzitter van de herverzekering, gehuldigd door de vrije Limburgse veeverzekeringsmaatschappijen en door de parochie (Jan Gerits)
 • Het gezin Bartholomeus Bloemen - Agnes Beertens, een kleermakersfamilie uit Meeuwen (Pol Janssen)
 • De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen (deel 3) (Thomas Jaenen)
 • Jaarverslag over onze werking in 2015 (Jan Leyssen)
 • Goed om te weten (Heidi Evens en Raymond Housen)
 • Wij danken ...
 • Adressen
datum:
vrijdag, 23 december, 2016
Herdenking rampsalighe Sint-Niclaesdag

Op 6 december herdachten wij naar jaarlijkse gewoonte de rampsalighe Sint-Niclaesdag. Op 6 december 1648 werden te Meeuwen 400 huislieden vermoord door de Lorrainse troepen. Godelieve Geerkens heeft over deze gebeurtenis in 1998 een boek gepubliceerd. 

datum:
dinsdag, 6 december, 2016
Schatten op Zolder

De derde editie van "Schatten op Zolder" ging dit jaar door op zondag 18 september in CC cultuurpunt te Gruitrode. 
Luc Kumps, oudheidkundige, Vera Thaens, kunstrestaurateur en Jan Leyssen, verzamelaar en Reengenoot waren de schatters van dienst en mochten een honderdtal voorwerpen beoordelen en naar waarde schatten. Schilderijen, keramiek, beelden, zilverwerk en boeken werden door meer dan vijftig personen aangebracht. Vaak waren dit familiestukken, maar ook zaken gekocht op rommelmarkten. Opvallende stukken waren o.a. Chinese papierrollen met prachtige tekeningen, een zware zelfgemaakte, gesmede luchter en een mooi heiligenbeeld. Verder trokken ook meerdere prachtige schilderijen onze aandacht.
De reacties van  de aanwezigen waren uiteenlopend : verwondering, ontgoocheling, blij eindelijk eens te vernemen wat hun voorwerp uiteindelijk waard was, enz...
Echte verrassingen zaten er jammer genoeg niet tussen, maar dat belet niet dat we toch tevreden terugkijken op deze namiddag.

datum:
zondag, 18 september, 2016
Dialectenavond 7 september 2016

Onze elfde dialectenavond kon van start gaan in zomerse temperaturen.  Jean Bosmans heette iedereen van harte welkom en mocht ook de spits afbijten. Zijn eerste onderwerp handelde over straatnamen van onze gemeente in het dialect en welke problemen of lachwekkende resultaten dat met zich mee kan brengen. Daarna gaf hij informatie over de "dikke Bosmans", zijn dialectwoordenboek dat op 12 mei 2017 zal verschijnen. U gaat hier binnenkort nog wel meer over vernemen.
Mia Schepers had het over oud worden, over hoe men eenzelfde situatie bij jongeren anders beoordeelt dan bij oudere mensen. Ze besloot met het feit dat ouder worden ook voordelen kon hebben en dat ze blij was dat te mogen meemaken.  Een muzikaal intermezzo werd gebracht door Hette, Ich en Hème : Lizy Vandijck en Mariëtte Moors speelden op de accordeon en Davy Schoofs was de drummer van dienst. Daarna vertelde Christ Verheyen op zijn eigen ondeugende manier over belevenissen in zijn jonge jaren. Hierin kwam natuurlijk ook Berbke in voor. Quiri Schrooten sloot het eerste deel af met een verhaal over foutparkeren in Mechelen, waarna hij het verhaal over het koekoeksklokje in Neerglabbeek vertelde. Dit kan u zelf nog eens nalezen in ons tijdschrift nr. 46.

Na de pauze las Jean Bosmans enkele van zijn gedichten voor. Lizy Vandijck en Mariëtte Moors brachten een dialoog tussen een koppel. Deze dialoog werd eerst van voor naar achter voorgelezen en daarna van achter naar voor. Zo kregen een aantal zinnen een heel andere betekenis wat zeer grappig was. Daarna werd er goed meegezongen met het liedje "Zeet mer allemaol optimist".
Christ Verheyen kondigde de sluiting van zijn museum "'t Karrewiel" aan en nam ook afscheid van de dialectenavond. Christ, hopelijk gaan we je daar toch nog zien, want je hebt nog zoveel te vertellen! Quiri Schrooten vervolgde met een familieverhaal dat begon in de oorlogstijd toen 5 zonen moesten gaan vechten voor het vaderland. Tenslotte zong iedereen mee met het lied"Juu dao is et sjuun", een dialectversie van het Limburgs volkslied.

Conclusie : het was aangenaam vertoeven op het terras van de Dorpermolen!

datum:
woensdag, 7 september, 2016
Sergeant Melsens

Op zaterdag 3 september vond de herdenking plaats van Sergeant Jan Melsens. Onder de rubriek WAT DOEN WIJ > ACTIVITEITEN kan u hierover wat meer informatie vinden alsook enkele foto's.

datum:
zaterdag, 3 september, 2016
Dialectenavond : woensdag 7 september

De 11de editie van onze dialectenavond komt eraan : op woensdag 7 september om 19.30 uur verwachten we u in de Dorpermolen te Meeuwen voor een afwisselende avond gevuld met verhalen, gedichten, liedjes en dit alles in het dialect.
De inkom bedraagt 3 euro.
Reserveren kan u via de Dienst Vrije Tijd, cultuur van Meeuwen-
Gruitrode :

 

datum:
woensdag, 7 september, 2016
Tijdschrift nr. 47

Ons tijdschrift nr. 47 is verschenen. Zoals altijd is er minstens een bijdrage uit elke deelgemeente.  U kan een overzicht van de volledige inhoud vinden onder onze rubriek WAT DOEN WIJ>publicaties>tijdschriften. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u het contactformulier op deze website gebruiken om het tijdschrift aan te vragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot één van onze bestuursleden.

De prijs bedraagt 7 euro.

We wensen u alvast veel leesplezier toe!

datum:
dinsdag, 5 juli, 2016
Herdenking vliegtuigcrash Anjerstraat

Op dinsdag 3 mei herdachten wij de 4 Canadese en 3 Britse soldaten die hier het leven lieten bij hun vliegtuigcrash in de nacht van 21 juni op 22 juni 1944. Het vliegtuig had een bom van 2000 kg aan boord, maar gelukkig voor de bevolking van Meeuwen is die niet tot ontploffing gekomen.

datum:
dinsdag, 3 mei, 2016
Opbrengst Sint-Antoniusviering

Op maandag 7 maart werd in het gemeentehuis de opbrengst van de Sint-Antoniusverkoop bekendgemaakt. De Ziekenzorgkernen van onze gemeente mochten samen met de Tochtgenoten een cheque van maar liefst 3976, 54 euro in ontvangst nemen. Zij zullen dit geld zeker goed besteden. Nogmaals dank aan allen die deze Sint-Antoniusviering tot een succes maken!

datum:
donderdag, 7 april, 2016
Straatnet

Opruimactie Straat-Net

Op zaterdagvoormiddag 19 maart 2016 hebben leden van het bestuur van de Reengenoten de bermen van enkele straten in Meeuwen-Gruitrode vrij van zwerfvuil gemaakt.
Om 9 uur werd er verzameld ten huize Jean Bosmans. We maakten een flinke wandeling langs de Lijsterstraat, Heidestraat en Broekkant en raapten vooral lege blikjes en papiertjes van verpakkingen op.
Goed om vast te stellen dat deze straten weer zwerfvuilvrij zijn en vooral goed dat we vaststelden dat er steeds minder vuil langs de kant van de weg gestort wordt.
Proficiat en bedankt voor de opruimers en voor secretaris Jan die alle vuil naar het containerpark bracht. (Jan ontbreekt op de foto)
 

datum:
zaterdag, 19 maart, 2016
Nominatie Jan Gerits Cultuurprijs 2014-2015

De cultuurraad van Meeuwen-Gruitrode reikte op zaterdag 16 januari haar tweejaarlijkse cultuurprijs uit. Zij wil met deze prijs de aandacht vestigen op mensen die zich cultureel verdienstelijk maken voor onze gemeente. Jan Gerits, lid van De Reengenoten, was één van de drie genomineerden. Van zijn hand verscheen dit jaar het boek "Laatgotische beeldenrijkdom in de dorpskerken van Meeuwen-Gruitrode". Hierin beschrijft hij deskundig per kerk de aanwezige heiligenbeelden uit de laatgotiek. De andere kandidaten waren Marijke Rondelez en Kenneth Ramaekers. Marijke Rondelez, docente beeldende kunst aan de Kunstacademie Noord-Limburg, publiceerde vorig jaar haar eerste boek "Ssst, Poes Slaapt". Kenneth Ramaekers is sinds 2009 directeur van het Modemuseum Hasselt en zette een aantal succesvolle en verfrissende tentoonstellingen op poten. De Cultuurprijs 2014-2015 ging uiteindelijk naar Kenneth Ramaekers. De drie genomineerden werden elk beloond met een kunstwerk van Hilde Jehoul uit Ellikom.

datum:
zaterdag, 16 januari, 2016
St-Antoniusverkoop is een succes

De Sint-Antoniusverkoop is weeral een succes geworden. Zowel lokale handelaars als particulieren hadden voor een mooi aanbod gezorgd van fijne traditionele vleeswaren, lekkere vlaaien, handgemaakte wissen manden en bezems, vogelkooitjes, levend pluimvee en keramische kunstwerken. Quiri Schrooten veilde in sneltempo het ene lot na het andere. Er werd stevig geboden. De plaatselijke fanfare zorgde voor de muzikale omlijsting.
Het hoogtepunt was natuurlijk de verkoop van de mooi versierde varkenskop. Jaak Huskens haalde het na een spannende strijd met een bod van 630 euro en verwierf op deze manier eeuwige roem in Meeuwen-Gruitrode. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Ziekenzorgkernen van onze gemeente.
Hartelijk dank aan al de gulle gevers, alle aanwezigen, de sponsors, aan iedereen die op de een af andere manier meegeholpen heeft!

datum:
zondag, 24 januari, 2016
Wereldoorlog I

De Middenschool van Meeuwen knutselde voor ons de wondermooie presentatie in elkaar over de 21 gesneuvelden van onze gemeente tijdens de eerste wereldoorlog. U kan via deze link alles nog eens rustig bekijken

datum:
zaterdag, 16 januari, 2016
Sint-Antoniusviering

Op zondag 24 januari 2016 zal de 34ste editie van de Sint-Antoniusviering plaatsvinden in 't Heem te Meeuwen. We starten om 9.30 met een dialectmis. De kerkgangers ontvangen na de mis een bonnetje voor een gratis tas soep. Vanaf 10.15 uur zal Quiri Schrooten de verkoop bij opbod van allerhande vleeswaren, gebak, levend pluimvee, wissen manden enz. in goede banen leiden.
De opbrengst van deze Antoniusverkoop zal naar de vier ziekenzorgkernen van onze gemeente gaan.
De inkom is gratis! Allen van harte welkom!

datum:
zaterdag, 16 januari, 2016
Tijdschrift nr. 46

Ons tijdschrift nr. 46 is verschenen. Er is hard gewerkt om ook van dit nummer weer een kwalitatief hoogstaand en interessant tijdschrift te maken. Elke deelgemeente komt aan bod. U kan een overzicht van de inhoud vinden onder onze rubriek publicaties>tijdschriften. Indien u nog niet tot onze abonnees behoort, kan u het contactformulier op deze website gebruiken om het tijdschrift aan te vragen of u kan zich rechtstreeks wenden tot één van onze bestuursleden.

De prijs bedraagt 7 euro.

We wensen u alvast veel leesplezier toe!

 

datum:
zondag, 20 december, 2015