De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

ONS EMBLEEM

De kern van het embleem van onze vereniging werd ontworpen door ere-secretaris Quiri Schrooten. Het stelt één grote grenssteen voor, omringd door vijf kleinere. De inspiratie hiervoor vonden wij in een contract uit 1779 tussen de gemeente Genk enerzijds en de gemeenten Meeuwen, Ellikom, Wijshagen (schepenbank Meeuwen) en Opglabbeek anderzijds nopens hun grenzen.

Daarin is er sprake van "eenen grooten blauwen steen onder sig hebbende drij à vier klijne steentjes". We veronderstellen dat zulke steen geplaatst werd op de plaats waar de grenslijnen van verscheidene gemeenten samenliepen.

De grote steen in het midden stelt voor ons de zelfstandige gemeente Meeuwen-Gruitrode voor; de vijf kleine stenen de vroegere gemeenten waaruit de nieuwe fusiegemeente (in twee fasen) werd samengesteld, nl. Meeuwen, Ellikom, Wijshagen, Gruitrode en Neerglabbeek.
Het is pas sinds de omvorming van onze feitelijke vereniging tot vzw op 24 november 2005, dat ook de oorspronkelijke randtekst, nl. de reengenoten meeuwen werd aangepast.