De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

NAAM : DE REENGENOTEN

Vrij snel na de oprichting in maart 1977 zochten wij een geschikte naam voor onze vereniging. De omschrijving "Geschied- en Heemkundige Kring Meeuwen" leek ons wat te omslachtig om constant te gebruiken. Bovendien klonk het erg zakelijk en nogal wetenschappelijk. Vandaar dat we op zoek gingen naar een nieuwe en korte benaming die, eens ingeburgerd, door iedereen als een soort roepnaam kon worden gebruikt.
Uit een lijstje met mogelijke namen kozen we uiteindelijk voor het woord "reengenoten", een voorstel van Thomas Jaenen.

"Reengenoten" betekent letterlijk zoveel als "aangrenzende eigenaars". We vinden dit oude woord o.a. terug in de gichtregisters van de vroegere schepenbanken. Aangezien het woord vroeger zeer dikwijls diende te worden gebruikt, werd het meestal verkort tot Rgtn. Het eerste deel van het woord, nl. "reen" of "rein" betekent "met gras begroeide akkergrens". Een "reengenoot" was vroeger dus de bezitter van aangrenzend land.

En waarom hebben we precies die naam gekozen? Niet alleen omwille van de welluidendheid maar ook omwille van de diepere betekenis die men eraan kan verbinden. Zijn wij niet allemaal reengenoten van elkaar? Ons leven grenst aan het leven van andere mensen en met sommigen delen wij zelfs ons leven.
Door de recente uitbreiding van ons werkveld tot de onderling aangrenzende deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode, heeft "De Reengenoten" nu ook voor onze bestuursleden en sympathisanten in Ellikom, Wijshagen, Gruitrode en Neerglabbeek een zinvolle inhoud.