De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

ONS PROFIEL

Wij zijn een pluralistische erfgoedvereniging, gericht op de vijf deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode. Anders dan andere erfgoedverenigingen houdt een heemkring zich bezig met het lokale erfgoed op niet één, maar op vele erfgoeddomeinen tegelijkertijd : archeologie, architectuur, dialectologie, economie, geografie, geschiedenis, landschapskunde, religie, ruimtelijke ordening, sociologie, naamkunde, volkskunde enzovoort. Onze vereniging werd opgericht in 1977 en was lid van Heemkunde Vlaanderen en Heemkunde Limburg.

Activiteiten : De werkende leden van de vereniging werken constant in functie van het doel van de vereniging. De vereniging geeft een tijdschrift uit met geschied- en heemkundige informatie over Meeuwen, Ellikom, Wijshagen, Gruitrode en Neerglabbeek. Af en toe is er een speciale uitgave in boekvorm.
Voor de werkende leden doen we jaarlijks een uitstap. De toegetreden leden ontvangen het tijdschrift "De Reengenoten" en worden op de hoogte gehouden van bijzondere publicaties, tentoonstellingen en voordrachten. We werken in Meeuwen-Gruitrode samen met andere verenigingen en de gemeentediensten voor bijvoorbeeld de Sint-Antoniusviering, de Erfgoeddag en de Dialectenavond.

Contact en info : 

Rik Hoogmartens,
Genitsstraat 1
3670 Meeuwen
011/79 30 41
rik.hoogmartens@pandora.be