De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

'Vè zitte te ing'

Reengenoten op gemeenteraadszitting

 'Vè zitte te ing' of vrij vertaald 'we zijn op zoek naar een nieuw documentatiecentrum'!

Vele abonnees, lezers en sympathisanten, die bovenstaande titel lezen, stellen ons dan waarschijnlijk spontaan de volgende vraag: 'Buu zit ge dan nùuw? Waar zitten jullie dan nu?'
Het antwoord is eenvoudig: 'eigenlijk nergens'. Onze maandelijkse bestuursvergaderingen gaan door in een zaaltje van een café. De vroegere gemeente Meeuwen-Gruitrode heeft ons indertijd enkele kleine kamertjes, oude politiecellen, op de bovenste verdieping van de bibliotheek van Meeuwen ter beschikking gesteld om ons archief te stockeren. Hier zijn echter alleen maar nadelen aan: te klein, geen werkruimte, te warm in de zomer en enkel bereikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Delen van het archief zijn verspreid bij bestuursleden aan huis.

We zijn ondertussen al bijna 15 jaar vragende partij voor een geschikte accomodatie, die ons de mogelijkheid biedt om ons archief geordend te bewaren, die ons toelaat daar te vergaderen, heemkundig werk te verrichten, mensen te ontvangen en te interesseren voor heemkunde en erfgoed. Tot nu toe zonder resultaat! Daarom hebben we begin september de burgemeester, schepenen en alle gemeenteraadsleden aangeschreven met de vraag om er eindelijk eens werk van te maken. De oppositiepartijen brachten het item op de gemeenteraad van 25 september 2023, vandaar onze aanwezigheid.

U kan de audio-opname van de gemeenteraad via YouTube beluisteren. Het item over de Reengenoten start op 01:47:42.
De uitgeschreven tekst van deze opname voorzien van opmerkingen vanwege De Reengenoten kan u hier nalezen.