De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Rèèngelbaog

Rèèngelbaog

Ich zeek nao ene korte zin
buu in ich nòg ins zal perbère
vier òch te rìzemère
hùuw ich mich stilaan echt begin
vier mien gedichte te zjenère,
en buu det aan likt:
ze guun ni echt ièver geveel
et is ierder me verstand det sprikt
duurdet ich vreger bin verneeld
mèt zòndigheid en hèllige sjrik
van op ne mèrge, ongebeecht,
ni wakker miè te wère
en daoduur 't goddelik leecht
en antwuurd te mankère
op 'n simpel vraog
geliek bevierbeld dees:
buuvier deent ene rèèngelbaog?
(en zuu zeen er nòg)
of et moot zeen
det eme van òch
mich det zuiw kònnen eksplìkère.

(Jean Bosmans, juni 2012)

regenboog

Regenboog

Ik zoek naar een korte zin
waarin ik nog eens zal proberen
voor jullie te resumeren
hoe ik me stilaan echt begin
voor mijn gedichten te generen
en waaraan dat ligt:
ze gaan niet echt over gevoel
het is eerder het verstand dat spreekt
doordat ik vroeger ben vernield
met zondigheid en heilige schrik
van op een morgen, ongebiecht,
niet wakker meer te worden
en daardoor het Goddelijk Licht
en antwoord te mankeren
op een simpele vraag
zoals bijvoorbeeld deze:
waartoe dient een regenboog?
(en zo zijn er nòg)
of het moet zijn
dat iemand van u
mij dat zou kunnen uitleggen.

(Vertaling Jean Bosmans)

Jean Bosmans