De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

WIJSHAGEN

De deelgemeente Wijshagen bevat de wijken: het dorp, Soetebeek, de Rieten en Plockroy. Ze heeft een oppervlakte van 1 434 ha. Wijshagen wordt voor het eerst vermeld in 1157 als Wiscath. Ze heeft een langgerekte vorm in hoogte aflopende van zuid naar noord. Bij het kruispunt van de Rietenstraat, Akkerstraat, Muisvenstraat en Genitsstraat bedraagt de breedte slechts 100 m.
De abdij van Herkenrode bezat hier sinds 1209 de belangrijke hoeve Donderslag, met een domein dat gedeeltelijk op het grondgebied van Meeuwen lag. De pachter nam het deel van de tienden van Herkenrode in pacht, samen met de hoeve. De hoeve werd in 1330 door de abdij versterkt. Ze werd in de Franse tijd in beslag genomen en verkocht in 1797  Ze werd ca. 1968 wegens bouwvalligheid afgebroken. De abdis van Herkenrode had tot de Franse Revolutie het benoemingsrecht van de pastoor te Wijshagen
In de kerk, waarvan de toren in neo-gotische stijl, zijn een romaanse doopvont en beelden uit de 16de eeuw zeker waard te vermelden. Verder bevindt zich in Wijshagen het archeologisch park : de Rieten. Deze plek was een begraafplaats van de Kelten en later een cultusplaats van de Romeinen. Al rondwandelend tref je er heel wat informatie aan: de doorsnede van een grafheuvel, het binnenzicht ervan, foto’s, teksten, …
Te vermelden: Wieshagen gruut dèrp, zieven huuzen en ein kerk. (Wijshagen groot dorp, zeven huizen en een kerk) Dit was werkelijk zo rond 1900.