De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Lezing over het dialect van Meeuwen

De voorzitter van Heemkring De Reengenoten mocht op dinsdag 26 november 2019 voor de lezing van lic. Jean Bosmans over dialect een 35-tal geïnteresseerde en na afloop tevreden mensen verwelkomen.

Twee uur lang hebben ze geboeid zitten luisteren en kijken naar de degelijke en geregeld met wat humor doorspekte uiteenzetting van Jean Bosmans die liet blijken dat zijn pas verschenen woordenboek op een grondige kennis van het dialect gebaseerd is.

Voor de pauze beantwoordde hij o.a. de vraag waarom ons dialect Mièvers heet, wat de taalkundige status van ons dialect is, niet alleen op Limburgs vlak maar door zijn tweetonigheid ook veel ruimer en ging hij in op de belangrijkste dialectgrenzen (voor het Limburgs) te wijten aan de ‘Rijnlandse expansie’ vanaf de 9de eeuw en de ‘Brabantse expansie’ vanf de 14de eeuw.

Na de pauze verkende hij het Belgisch-Limburgs dialectlandschap en situeerde het dialect van Meeuwen in het Centraal Limburgs met daarin het Maaskempens en wees op de unieke ligging van Meeuwen ten oosten van maar liefst 5 klanklijnen. Spreker Jean Bosmans maakte daarna volop gebruik van de powerpointpresentatie om klankkenmerken van het Limburgs met voorbeelden uit het Mièvers en omgeving (vooral Bocholt en Bree) te illustreren. De aangekondigde ‘lezing’ die eigenlijk meer een vertelavond werd, volledig in het dialect van Meeuwen, eindigde met 10 korte zinnetjes in het dialect van Meeuwen, Grote-Brogel, Bocholt, Bree, Gruitrode, Opglabbeek en Peer.

De aanwezigen kregen voor het naar huis gaan nog een leesplankje waarop ze konden zien hoe de Mièverse klanken in de spelling van het pas verschenen GWDM worden geschreven. Een tevreden voorzitter Rik Hoogmartens nodigde de aanwezigen al uit voor het ‘Groot Audsbergs Diktee’ en de ‘Nacht van het dialect’ volgend jaar.

Sfeerbeelden