De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Meeuwen, 100 jaar vrij katholiek onderwijs

Deze brochure van een 44-tal bladzijden en geïllustreerd met een aantal foto's handelt over 100 jaar katholiek onderwijs te Meeuwen, meer bepaald over de periode 1879 - 1979.  Het onderwijzend personeel heeft in samenwerking met de geschied- en heemkundige kring van Meeuwen "De Reengenoten" getracht zo juist mogelijk de geschiedenis te presenteren. Aan de hand van bronnen en feiten schetsen zij de evolutie die het onderwijs in Meeuwen heeft doorgemaakt. 

Onderwijzend personeel en De Reengenoten, 1979, 44 blz.
Prijs: 
5.00 €