De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Laatgotische beeldenrijkdom in de dorpskerken van Meeuwen-Gruitrode

De dorpskerken van meeuwen-Gruitrode beschikken samen over een uitzonderlijke kunsthistorische rijkdom van veertig heiligenbeelden uit de laatgotiek (2de helft 15de eeuw - 1ste helft 16de eeuw), die men maar zelden in een gemeente aantreft. Per kerk worden de aanwezige beelden deskundig beschreven en wordt verwezen naar de Maaslandse productiecentra, soms ook naar de beeldhouwers: Jan van Steffeswert (Maastricht) en de Meester van Elsloo (Roermond). Bovendien maakt de lezer kennis met de geschiedenis van de kerken, die eveneens architecturaal worden bestudeerd. Voor het eerst wordt in dit boek een nagenoeg onbekende cultuurschat voor het grote publiek ontsloten en bekend gemaakt.

Jan Gerits, 2015, 112 blz.
Prijs: 
15.00 €