De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Het Gruut Audsbergs Diktee (GAD)

Het Gruut Audsbergs Diktee is slechts een onderdeel van het project 'Stechele zeivere mùule en kalle' in het ‘Jaar van het dialect’ dat door Heemkring De Reengenoten naar aanleiding van de publicatie van het Groot Woordenboek van het Dialect van Meeuwen in 2019 werd begonnen en in juni 2020 wordt afgesloten. Het is de bedoeling om van het GAD een jaarlijks terugkerende activiteit te maken.

Het Gruut Audsbergs Diktee (GAD) is een speels en uitdagend taalevenement. Iedereen die zijn vaardigheid om een voorgelezen tekst in een van de Oudsbergse dialecten met behulp van de Mièver spelling te schrijven eens wil testen, kan eraan deelnemen. Voor de eerste editie zorgen De Reengenoten zelf voor de tekst en de voorlezer. In de volgende edities leveren de andere fusiegemeenten de tekst voor het dictee.

Als hulpmiddelen tijdens het dictee krijgt iedere deelnemer ’t Lèèsplenkse en de Spellingwijzer van het Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen. Men kan alvast de 'Richtlijnen voor de deelnemers' raadplegen die nuttig zijn om (vermijdbare) fouten te vermijden. Digitale hulpmiddelen zijn verboden.

De tekst wordt viermaal voorgelezen: eenmaal in zijn geheel zonder leestekens, daarna eerst iedere zin volledig en herhaald in stukken, uiteindelijk wordt de hele tekst nog eens gelezen, gevolgd door nakijktijd.

Voor de correctie of autocorrectie worden de handgeschreven dictees aan de geprojecteerde normtekst getoetst. De slechtste score wordt naamloos vermeld. Het gemiddelde aantal fouten wordt berekend en meegedeeld. De derde, tweede en eerste plaats worden met naam bekendgemaakt. Elke deelnemer krijgt een kleine attentie.

 

Een voorbeeldje

geschreven dialect