De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Herdenking 6 december 1648

Op 6 december 1648 werden 400 'huislieden' door Lorreinse troepen op het grondgebied van Meeuwen vermoord. Jaarlijks leggen we een bloemetje neer aan het herdenkingsmonument, gelegen aan het kruispunt van de Hoogstraat met de Genitsstraat. Wie hierover meer wil weten, kan het boek 'Meeuwen, 6 december 1648, St.-Niclaesdag' raadplegen.