De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen

Het 'Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen' is een lijvig werk van 1600 pagina's en bevat ongeveer 59.000 trefwoorden, een uitgebreide spellinggids, een klankbeschrijving en een beknopte spraakkunst. Onze erevoorzitter Jean Bosmans heeft meer dan 40 jaar gewerkt aan het verzamelen van Mièverse dialectwoorden, het bestuderen van de klanken en het ontwikkelen van een eenduidige en leesbare spelling.

Het dialectwoordenboek zal voorgesteld worden op vrijdag 4 oktober 2019 in 't Heem te Meeuwen. U kan reeds een exemplaar reserveren aan de voorintekenprijs van 40.00 euro. Vanaf 5 oktober zal het boek te verkrijgen zijn aan de prijs van 50.00 euro.

 
Dialectwoordenboek Meeuwen
Jean Bosmans, 2019, 1600 blz.
Prijs: 
40.00 €