De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

WIJSHAGEN

De deelgemeente Wijshagen bevat de gehuchten: het dorp, Soetebeek, de Rieten en Plockroy. Ze heeft een oppervlakte van 1 434 ha. Wijshagen wordt voor het eerst vermeld in 1157 als Wiscath. Ze heeft een langgerekte vorm in hoogte aflopende van zuid naar noord. Bij het kruispunt van de Rietenstraat, Akkerstraat, Muisvenstraat en Genitsstraat bedraagt de breedte slechts 100 m.
Wijshagen maakte deel uit van het domein van de graven van Loon, na 1366 van de Bisschoppelijke Tafel van Luik. Het was een afzonderlijke gemeente met jaarlijks twee verkozen burgemeesters: één voor het dorp en één voor het gehucht Plockroy.
De abdij van Herkenrode bezat in de zuidelijke helft sinds 1209 de belangrijke hoeve Donderslag, met een domein van ca. 100 ha dat gedeeltelijk op het grondgebied van Meeuwen lag. De 'winner' inde het deel van de tienden van Herkenrode voor de ban, pachtte de hoeve. De hoeve werd in 1330 door de abdij versterkt. Ze werd in de Franse tijd in beslag genomen en verkocht in 1797 aan een privé-eigenaar. Ze werd in 1968 wegens bouwvalligheid afgebroken. De abdis van Herkenrode had tot de Franse Revolutie het benoemingsrecht van de pastoor te Wijshagen

Van de kerk, gebouwd in 1888, bestaat alleen nog  de toren in neo-gotische stijl. In de kerk zijn een romaanse doopvont en beelden uit de 16de eeuw zeker het vermelden waard. Verder bevindt zich in Wijshagen het archeologisch park : de Rieten. Deze plek was een begraafplaats van de lokale Kelten en later een cultusplaats van de Romeinen. Je treft er heel wat informatie aan: de doorsnede van een grafheuvel, het binnenzicht ervan, de reconstructie van het oude landschap, foto's van gerenommeerde vondsten, teksten, een tijdsband verwerkt in een wandelpad, ... Verscheidene vondsten zijn nu pronkstukken in het Gallo-Romeins museum te Tongeren.
Te vermelden: Wiesjage, gruut dèrp, zieve huuzer en ein kèrk. (Wijshagen groot dorp, zeven huizen en een kerk) Dit was werkelijk zo rond 1900.