De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen-Gruitrode

U bent hier

Straatnet

Straatnet 2016

Opruimactie Straat-Net

Op zaterdagvoormiddag 19 maart 2016 hebben leden van het bestuur van de Reengenoten de bermen van enkele straten in Meeuwen-Gruitrode vrij van zwerfvuil gemaakt.
Om 9 uur werd er verzameld ten huize Jean Bosmans. We maakten een flinke wandeling langs de Lijsterstraat, Heidestraat en Broekkant en raapten vooral lege blikjes en papiertjes van verpakkingen op.
Goed om vast te stellen dat deze straten weer zwerfvuilvrij zijn en vooral goed dat we vaststelden dat er steeds minder vuil langs de kant van de weg gestort wordt.
Proficiat en bedankt voor de opruimers en voor secretaris Jan die alle vuil naar het containerpark bracht. (Jan ontbreekt op de foto)