De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

REPERTORIUM

Hieronder vindt u het repertorium van de tijdschriften

Repertorium t/m uitgave nr. 45
Archeologie
Post-Middeleeuwse vindplaats -nr. 7 - 8
Oudheidkundige opzoekingen te Wijshagen -nr. 10
Keltische vorsten te Wijshagen? -nr. 13
Eerste mensen in de streek van Meeuwen -nr. 11 - 12
-nr. 13 - 14
-nr. 15
Prehistorische bijl van het Kattevin -nr. 15
Verslag archeologisch project 1984 -nr. 12
Fragmenten van Meeuwense muntschat -nr. 17
Inheems grafveld te Wijshagen (Plockroy) -nr. 18
Prehistorische urne te Ellikom -nr. 21 – 22
Grafveld Perriten -nr. 24
Archeologisch onderzoek van de Gertrudiskerk van
Gruitrode 1989 -nr. 27
De dolk van de dolende ridder -nr. 28
IJzertijdakkers en Keltische pronkgraven -nr. 38
Een emmer met witte stippen -nr. 44

Archieven
Jezus Maria Gods vondeling 1755
(extract uit doopregister Meeuwen) -nr. 19
Vagebonden (extract uit doopregister Meeuwen) -nr. 23
Uit de klappers gebiecht (1) -nr. 23
Uit de klappers gebiecht (2) -nr. 24
Boedelbeschrijving uit 1875 -nr. 24
Testament van een radmaker uit 1796 -nr. 25
Testament Jan Leurs uit 1700 -nr. 26
Mantelzorg in de 18de eeuw -nr. 26
Uit de klappers gebiecht (3) -nr. 26
Grensaanduidingen in de heide -nr. 28
De brouwer van Meeuwen schrijft geschiedenis (deel I) -nr. 36
De brouwer van Meeuwen schrijft geschiedenis (deel II) -nr. 37
Twee inwoners van Meeuwen werden in de 16de eeuw
poorters van Sint-Truiden -nr. 37
Wonen en werken in Ellikom in 1843 -nr. 40
Filmarchief van Mathieu Molemans -nr. 42

Beroep en vrije tijd
De plekker -nr. 21 – 22
De dierenopzetter -nr. 21 – 22
Knippen en scheren -nr. 21 – 22
Het eerste speelplein van Meeuwen (deel I) -nr. 37
Het eerste speelplein van Meeuwen (deel II) -nr. 38
Cultuur in Roy, anno 1956 -nr. 42

Beurzenstichtingen
Studiebeurs Plessers -nr. 15
-nr. 20

Bevolking - Volkstellingen
Meeuwen anno 1762 -nr. 1 – 2
-nr. 3 – 4
-nr. 5
Meeuwen Anno 1900
* Ambtenaren -nr. 10
* Molenaars -nr. 11
* Brouwers -nr. 11
* Hoefsmeden -nr. 11
* Radmakers -nr. 11
* Kuipers -nr. 12
* Timmerlieden -nr. 12
Bevolking circa anno 1882 -nr. 17
(met huis- en erfnamen)

Dialect
Van hiére zèige (anekdoten) -nr. 1 – 2
-nr. 3 – 4
-nr. 5 – 6
-nr. 7 – 8
-nr. 9 – 10
-nr. 11 – 12
-nr. 13 – 14
-nr. 15 – 16
-nr. 17
-nr. 18
-nr. 19
-nr. 20
Miéver kal
* hoeveelheid en maat -nr. 1 - 2
-nr. 3 -4
*scheld- en spotnamen -nr. 5 - 6
-nr. 7 - 8
-nr. 9 - 10
* gedicht -nr. 10
* vogelnamen -nr. 11
* vennen, beken, vissen -nr. 12
* bomen en struiken -nr. 14
* huis- en erfnamen -nr. 17
* voornamen -nr. 19
* Hèè kalt weer groosdik (elatieve samenstellingen) -nr. 23
* Het is allemaal geen evengelie (oude dialectteksten
kritisch bekeken -nr. 24
* vervolg -nr. 25
*Din van dèich en dik van spiez
(nominale constructies met ‘van’ -nr. 25
*Dialectenenquête 1995 -nr. 20
* woorden en uitdrukkingen afl. 1 -nr. 26
* woorden en uitdrukkingen afl. 2 -nr. 27
* woorden en uitdrukkingen afl. 3 -nr. 28
* woorden en uitdrukkingen afl. 4 -nr. 29
* woorden en uitdrukkingen afl. 5 -nr. 30
Mièver kal -nr. 33
-nr. 35
-nr. 36
-nr. 37
-nr. 38
-nr. 39
Mièver heikiès… -nr. 34
Mièver kal -nr. 40
Mièver kal -nr. 41
Raojer kal -nr. 41
Mièverkal -nr. 42
Raojerkal -nr. 42
Molengedicht: “De sjoop van’t mièlenraad” -nr. 43
Lied van Gruitrode: “Roy det zal blieven het dorp van uis hart” -nr. 43
Mièver kal en Raojer kal -nr. 43
Dialect van Meeuwen 65 jaar geleden -nr. 44
Mièver kal: Gemeerd water -nr. 44
D’n duip van nòmmer acht -nr. 45
Mièver kal -nr. 45

De kerk in het midden
Kerkvisitatie 1726 -nr. 1 - 2
Pauselijke Zouaven -nr. 3 - 4
-nr. 10
Kerkdiefstal -nr. 8
De pastoors van Meeuwen -nr. 9
Orde der Antonianen -nr. 10
St.-Antoniusklooster te Maastricht -nr. 11
Parochietienden -nr. 12
Foto’s kerkschatten
*Medaillon H. Drievuldigheid -nr. 2
*Beeld St.-Sebastiaan -nr. 1
Schone processies in Wijshagen -nr. 21 – 22
Inhuldiging prins-bisschoppen -nr. 23
Kapelaan De Wit -nr.24
Interieur St.-Martinuskerk -nr. 19
Kerkinterieur ± 1940 -nr. 24
Kerktorenbranden Meeuwen en Gruitrode 1909 -nr. 20
Priesters uit Meeuwen-Gruitrode in dienst van het
Bisdom Hasselt -nr. 26
De kerkvergroting van 1934 -nr. 26
E.H. Hermans, pastoor te Gruitrode (1674-1700) -nr. 27
De zondagse vroegmis in 1664 -nr. 27
Reizigers in God – Meeuwense Scheutisten in China -nr. 28
Kapelaans in Meeuwen vanaf 1614 -nr. 28
Kartuizer Jacob Van den Eertweghe -nr. 30
E.P. Van Dijck -nr. 30
Herinneringen aan het kerkkoor van Meeuwen -nr. 30
De preek
De processie -nr. 28
De biecht -nr. 29
De engelen -nr. 30
De klokken van Wijshagen -nr. 33
De Sint-Hubertuskerk van Neerglabbeek in het begin
van de 15de eeuw -nr. 35
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (deel I) -nr. 35
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (deel II) -nr. 36
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (deel III) -nr. 37
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (deel IV) -nr. 38
Renovatie van de pastorie in Gruitrode -nr. 36
De kerkverbouwing in Neerglabbeek -nr. 36
Discreet huwelijk in de kloosterkapel in Meeuwen -nr. 37
Ellikom 1895 – Bisschoppelijke tegemoetkoming aan de
Geldzorgen van de pastoor -nr. 37
Het bewogen leven van Jan-Hubert van Aalst (1840-1899)
Pastoor van Neerglabbeek -nr. 38
De verering van Sint-Marcoen van Nanteuil in Neerglabbeek -nr. 39
Sint-Martinuskerk van Meeuwen erkend als monument -nr. 40
Zeldzaam 16de- eeuws liturgisch borduurwerk in de kerk van Gruitrode -nr. 40
Een adellijke kapelaan in Neerglabbeek :
baron Jacques C.F.E. de Witte de Limminghe (1822) -nr. 40
Een interessante bron voor de bouwgeschiedenis van de St-Martinus-
Kerk van Meeuwen -nr. 41
Reliekenverering in de St-Hubertuskerk van Neerglabbeek -nr. 41
Tilman Theunissen (1869-1939), pastoor van Meeuwen -nr. 43
De uitzonderlijke reliekenschat in de Sint-Martinuskerk van Meeuwen -nr. 43
Wijshagen gaat naar de Mariafeesten in Bree op 21 mei 1939 -nr. 44
Relieken in de kerk van Ellikom -nr. 44
Suzanne Theunissen schilderde de kruisweg voor de kerk van Meeuwen -nr. 45
De doopvont van Wijshagen: een uniek romaans kunstwerk -nr. 45
1923 – Eremis in Ellikom -nr. 45

Documenten
Siberië (postkaart 1946) -nr. 20

Eerste wereldoorlog
Oudstrijders 1914-1918 -nr. 3 - 4
Weggevoerden 29-11-1916 -nr. 5 - 6
Krijgsgevangenen W.O. I -nr. 6
Politieke gevangenen -nr. 6
Brancardiers 1914-1918 -nr. 7
Oudstrijders -nr. 9
Gedenkwaardigheden -nr. 14
Nog meer gevallen(en) -nr. 17
Bewaard gebleven: Kriegsgefangenen-Sendung -nr. 29
Eerste W.O. te Gruitrode (I) -nr. 33
(II) -nr. 34
Eerste W.O. in Wijshagen -nr. 34
Oorlog is geen spel, Jan Evens -nr. 35
Oorlogsslachtoffer Hendrika Vandebroek -nr. 36
Eerste wereldoorlog in Gruitrode -nr. 37
Herinneringen aan de Grooten Oorlog 1914-1918 -nr. 44
Oorlogsbrieven (1914-1918) van Jan Mathijs Schrooten aan
zijn “beminden zoon” -nr. 44
De eerste wereldoorlog te Neerglabbeek -nr. 44
Jean Schrijvers, oud-strijder Wereldoorlog I (deel I) -nr. 45

Eeuwelingen
Gertrudis Roex van Plockroy -nr. 10

Erfgoednieuwtjes
Goed om te weten -nr. 33
Goed om te weten -nr. 34
Goed om te weten -nr. 35
Goed om te weten -nr. 36
Goed om te weten -nr. 37
Goed om te weten -nr. 38
Guun “ze” d’auw sjaol en d’aud sjaolhùus aafbrèke? -nr. 35
Afscheid van onze oude jongensschool -nr. 39
Goed om te weten -nr. 39
Goed om te weten -nr. 40
Goed om te weten -nr. 41
Goed om te weten -nr. 42
Goed om te weten -nr. 43
Goed om te weten -nr. 44
Goed om te weten -nr. 45

Figuren
Uit het leven van Hem vanne Sjriejer -nr. 6
-nr. 7 - 8
E.H. Phil Bosmans -nr. 8
Taxichauffeur Jef Meex -nr. 19
Vroedvrouw Catho Hermans -nr. 20
Alias Sjelke Sjrievers -nr. 21 – 22
Bakker Albert Leekens -nr. 21 - 22
Peter-Jan Heynickx postbode in Meeuwen -nr. 27
E.H. Hendrik Vandervelden kapelaan in Meeuwen van
1955 tot 1967 -nr. 28
Een uitgeweken Meeuwenaar, dr. Hoogmartens -nr. 33
Zuster Lena Bosmans, missionaris in Taiwan -nr. 34
Meester Henri Swennen van Ellikom -nr. 35
Reimond Philips, pastoor van Gruitrode, als jeugdschrijver -nr. 37
Jan Michiel Smeets (1849-1931), gelegenheidsdichter uit
Meeuwen -nr. 38
Rochus-Arnold Hollanders (1642-1713) uit Gruitrode, priester- kloosterling in de abdij van Averbode -nr. 39
Juvenalis Jozef Schepers (1895-1973), minderbroeder, een haast vergeten schrijver uit Gruitrode -nr. 39
Jan Reyners (1772-1839), een gedreven kroniekschrijver uit Meeuwen -nr. 40
Ter nagedachtenis aan pater Phil Bosmans (1922-2012) :
Een groot hart voor kleine mensen -nr. 41
Laetus-Paul Bussels (1910-1982), minderbroeder, geschiedschrijver
Van Ellikom -nr. 41
Wie was Theodericus van Gru(y)trode -nr. 42
Frans Max: 50 jaar koster-organist in Meeuwen 1897-1946 -nr. 43
Paul Van Baelen, geschiedschrijver van Gruitrode -nr. 44
Hemke de boy van Roy -nr. 45

Foto’s uit de oude doos
Klasfoto Plockroy -nr. 13
Familiefoto kleermakersfamilie Bloemen alias van Bartel -nr. 18
De tijd van toen
Vrachtwagen 1944 -nr. 23
Naar Lourdes met de bus in 1932 -nr. 24
Keukeninterieur uit de jaren ’40 -nr. 24
Zithoekje onder houtmijt (voor 1910) -nr. 25
Oogstkar (beschrijving) -nr. 26
Op visite bij Jef Indekeu, brouwer van de Cristal (1958) -nr. 29
Fietsers houden halt -nr. 30
Uit de oude doos -nr. 36
Uit de oude doos (Meeuwen) -nr. 39
Uit de oude doos (Gruitrode) -nr. 39
1912 – Ergens in Neerglabbeek -nr. 45

Gemeentearchieven
Gemeenteraadsverslagen Ellikom
Ellikom 1842 “Vossen en wolven”
Het metrieke maten- en gewichten stelsel
De grote weg
Jacht -nr. 26
Gemeenteraadsverslagen Wijshagen
Van imkers, archieven en onderwijzers -nr. 28
Retributie der Bijzetting (1847)
Burgerlijke stand (1849)
Een nieuwe pastorie (1850)
Lager Onderwijs vereniging (1850)
Gevaar in de 19de eeuw -nr. 29
Karsporen
Breedte der velgen van karraderen
Wat aten ze in Ellikom omtrent het jaar 1775? -nr. 38
Brandbestrijding in Wijshagen in het midden van de 19de eeuw -nr. 41
Grote krijgsoefeningen van 1884 in de Kempen -nr. 41

Genealogie
Familie Bosmans -nr. 6
-nr. 7 - 8
Familie Van Es -nr. 4
Familie Max -nr. 3
Familie Mandervelt -nr. 8
Familie Verheyen -nr. 8
Familie Plessers -nr. 15
-nr. 17
-nr. 18
-nr. 20
Familie Martens -nr. 16
Familie Van Dijck -nr. 25
Genealogie Coetsen -nr. 26
Vijf generaties Dejong uit Meeuwen -nr. 27
Kroniekschrijver Jan Reyners: familiegegevens uit eerste hand -nr. 42
Geschiedenis en stamboom van de familie Fons Hellings - Mia
Schouteden -nr. 45

Geschiedenis
Drie Meeuwenaren in Frankrijk -nr. 7
Reisverhaal van Mattheus Brouerius v. Nidek -nr. 18
Goede nabuurschap tss. Gruitrode en Meeuwen -nr. 21 – 22
Schets der geschiedenis van de gemeente Wijshagen -nr. 21 – 22
70 jaar Rijkswacht in Meeuwen (boek) -nr. 16
Laathof van Hensem -nr. 3
Nelis Elen, een held uit de Boerenkrijg -nr. 25
Twee weerspannige pastoors uit de Franse tijd -nr. 26
Tussen geloof en bijgeloof -nr. 27
Lotgevallen van onze pastoors in de periode 1600-1650 -nr. 27
Burgemeestersverkiezing in Wijshagen 1735 -nr. 27
Rijkswachtbrigade Meeuwen verhuist naar Bree -nr. 28
Kommer en kwel in Meeuwen begin 18de eeuw -nr. 29
Miève kèrmis … vier d’n illetrik -nr. 33
En weer droeg ze een kind naar het kerkhof:
Maria Helena Vrolix -nr. 33
Malen, smeden en boteren in Neerglabbeek -nr. 34
Meeuwen in de jaren 1920 – 1935 -nr. 34
Walter Damerhezen (+1458), uit Meeuwen,
Priester-kloosterling van Averbode -nr. 35
Heroprichting van de dorpspomp in Meeuwen -nr. 35
Een bewoner van de oude “Mëgisters” vertelt -nr. 35
Laurentius Cloets, pastoor van Ellikom,
Wonderbaar genezen in Kortenbos -nr. 36
Een Royse reus en een heer van stand -nr. 36
Ellikom Statie -nr. 36
Onze oude maten -nr. 37
78 jaar zusters van de Kindsheid Jesu in Gruitrode -nr. 38
Studenten uit Meeuwen en omgeving aan de bisschoppelijke
Normaalschool te Sint-Truiden -nr. 39
Onderwijs in Ellikom -nr. 39
De gemeenterekeningen van Wijshagen 1778-1791 -nr. 39
Verdienstelijke kinderen in Meeuwen een halve eeuw geleden -nr. 40
De moord in café Lichtenberg te Gruitrode in 1946 -nr. 41
Jachtvergunningen in Ellikom, Gruitrode en Meeuwen (1920) -nr. 42
Drie generaties gemeentesecretarissen Van Dyck in Meeuwen
In de vorige eeuw -nr. 42
Militaire doortochten te Gruitrode -nr. 43
Reglement voor de nachtwacht van Ellikom in 1846 -nr. 43
Soldaat van Napoleon in Wijshagen onderscheiden -nr. 43

Handel en wandel
Gebruiksvoorwerpen (1920) -nr. 17
Gebruiksvoorwerpen ca. 1920 -nr. 19
Zeventien jaar voor 20 gulden -nr. 21 – 22
Veemarkten in Meeuwen -nr. 24
Project Uùt Mool en Pan : Roggebrood gebakken in de bakstenen
oven -nr. 41
Kleding- en textielhuis Boutsen-Achten in Meeuwen -nr. 44

Heemkunde
Wat is een ideale heemkring? -nr. 13
Heemkunde in Vlaanderen -nr. 13
Heemkunde in Limburg -nr. 13
Bekroning geslaagde restauratie -nr. 15
Nieuwe structuren -nr. 17

Heemweetjes
Heemweetjes afl. 1 -nr. 24
Heemweetjes afl. 2 -nr. 26
Heemweetjes afl. 3 -nr. 30
Heemweetjes -nr. 33
Heemweetjes p. 40, 48, 59 e.v. -nr. 34
Heemweetjes -nr. 35
Heemweetjes -nr. 36
Heemweetjes -nr. 37
Heemweetjes -nr. 38
Heemweetjes -nr. 39
Heemweetjes -nr. 41
Heemweetjes -nr. 42
Heemweetje -nr. 43
Heemweetjes -nr. 45

Heraldiek
Erkenning van oude en nieuwe wapens -nr. 26

Historische ecologie
Plockroyse heideplaggers -nr. 21 – 22
Ecologie van de Kempen -nr. 25

In memoriam
Jef Reemans voorzitter Verbond Heemkunde -nr. 19
Jozef Kerfs bestuurslid Reengenoten -nr. 20
Jaak Vaesen -nr. 29
Joseph en Godelieve Kerfs-Broekx -nr. 33
Godelieve Geerkens -nr. 35

Landbouw en veeteelt
Veeziekte in Meeuwen in 1797 -nr. 11
De melkkar -nr. 21 – 22
Remedies veeziekten in Meeuwen (1920 – 1950) -nr. 21 – 22
Landbouwtelling 1846 -nr. 23

Misdaad en recht
Bokkenrijders -nr. 23

Natuur
De Beflijster (broedpoging 1958) -nr. 23
Rupsen en andere vervelende insecten in Wijshagen vroeger en nu -nr. 42
Holle wegen: een verdwijnend landschappelijk erfgoed -nr. 44

Onderwijs
Normaalschoolonderwijs voor meisjes tussen 1920 en 1940 -nr. 27
Collegestudenten van Meeuwen voor W.0. I -nr. 34
Neerglabbeekse scholen tijdens de Tweede Wereldoorlog -nr. 37
80 jaar onderwijs in Plockroy -nr. 40
Schoolreis naar de Ardennen -nr. 42
Uit de schriftjes van Gustaaf Hermans van Meeuwen -nr. 42
Van magister tot meester en leerkracht:
Contracten en richtlijnen in het onderwijs -nr. 43
100 jaar lager onderwijs in Neerglabbeek -nr. 43
Meester, het zal er wel afslijten -nr. 44
Het 6e, 7e en 8e leerjaar van de lagere jongensschool in Meeuwen
gaan op 16 juli 1951 met de fiets op retraite naar Hechtel -nr. 45

Onze gemeente
Sint-Martinuskerk verkommert -nr. 34
Typisch Meeuwen -nr. 35

Oude krantenberichten -nr. 9
Artikels uit “Nieuw Limburg” -nr. 19
De viering van 75 jaar onafhankelijkheid
(Maas- en Kempenbode) -nr. 26
Knipsels uit “De Onafhankelijke der Provincie Limburg”
(1911) -nr. 27
Knipsels uit “Het Belang van Limburg “(1978), “De
Gazet”(1930) en “Het Algemeen Belang”(1931) -nr. 29

Patrimonium
Molens
De verdwenen windmolen -nr. 5
-nr. 10
De Berenheidermolen -nr. 9 - 10
-nr. 12
De Dorpermolen -nr. 6
-nr. 10
-nr. 12
De watermolens op de Abeek in Meeuwen en Ellikom (Jean Bosmans) -nr. 39
Boerderijen
Het Nijsengoed -nr. 6
Het Panisgoed -nr. 6
Het Kennisgoed -nr. 6
Het Ielersgoed -nr. 7
Het Bossemisgoed -nr. 7
De Gielishoeve -nr. 18
Bewoners Leursgoed Luttelmeeuwen -nr. 26
Rijkswachtkazernes -nr. 16
Kapellen
Een kapel voor een arm (O.-L.-Vrouw van
Lourdes, Ellikom) -nr. 24
120 jaar Kièkapel (De Drie Gezusters, Meeuwen) -nr. 25
De verdwenen kapel van Herman Maesen-Palmers -nr. 26
De verdwenen kapel van de “Bosser” -nr. 26
De geschiedenis van een oorlogskapelletje in Neerglabbeek -nr. 42
Kastelen
Masy -nr. 24
Kasteel van Gruitrode wordt gemeenschapsbezit -nr. 41
Kerken
Ons gemeentelijk patrimonium
Renaissancebrandglasraam (St.-Gertrudis Gruitrode) -nr. 29
De pastorie van Meeuwen -nr. 40
Bouwgeschiedenis van de pastorie van Gruitrode -nr. 42
De kapelanij van Meeuwen -nr. 42

Processen
Eigenaardig 18de-eeuws proces -nr. 14
Eigenaardig proces te Gruitrode in 1750 -nr. 42

Rijmpjes van vroeger
Gezondheid is ... -nr. 4
Kruidenier ... -nr. 6
Boek is uit ... -nr. 12
Des winters als het vriest ... -nr. 14
Het was op een zaterdagavond … -nr. 19
Aftelrijmpjes en andere rimram -nr. 19
Rimram -nr. 20

Technologie
Invoering nieuwe technologie -nr. 11 - 12

Toerisme
Fietsroute -nr. 17

Toponomie
De naam Meeuwen -nr. 7
Oude boerderijnamen
*Hensem en Broekkant -nr. 1 - 2
*Luythegge en Luttelmeeuwen -nr. 5
*Boerderijen van Luttelmeeuwen -nr. 9
Historische naamgeving in Meeuwen-Gruitrode
Gemiste kansen? -nr. 35
Namen met geschiedenis: Bullen, Gestel, Kolisbergen -nr. 35
Kiestraat versus Kiëstraat (Jean Bosmans) -nr. 39
De Genitsstraat -nr. 43

Tweede wereldoorlog
Meeuwen-Königsberg en terug -nr. 21 – 22
Engelse veteranen vertellen over Meeuwen -nr. 21 – 22
Meeuwen-Grabow en terug -nr. 24
Meeuwen-Codford en terug -nr. 25
Op den dool -nr. 28
Via Siberië naar Engeland: Lisa Paesen vertelt -nr. 29
Meeuwen-Krems a/d Donau en terug: Harie Luyten vertelt -nr. 29
De geschiedenis van een oorlogskapelletje in Neerglabbeek -nr. 42

Uit de oude doos
Uit de oude doos -nr. 37
Uit de oude doos -nr. 38

Varia
Een leeuw op wandel -nr. 27
Het kruis van de Zavel -nr. 44

Verenigingsleven
De hònsklip (de hondenclub) -nr. 6
-nr. 11
De KSA in Meeuwen -nr. 20
-nr. 23
Ene sjètterskiening vertelt -nr. 28
De schutterijen van Meeuwen (Renten uit de 18de en 19de eeuw -nr. 29
Milac-Meeuwen -nr. 36
Boerinnengilde Ellikom bij het 25 jarig bestaan in 1950 -nr. 42
Jong KAJ Meeuwen 1947 -nr. 44

Verslagen
Bezoek Gallo-Romeins museum -nr. 19
Meeuwen en het Gallo-Romeins museum -nr. 25
Eindelijk prijs -nr. 33
Onze cultuurreis naar de Condroz -nr. 38
Onze cultuurreis naar de Vulkaaneifel -nr. 40
35 jaar De Reengenoten -nr.41

Volksdevotie
St.-Antoniusviering te Meeuwen -nr. 1
-nr. 10
-nr. 33
Heilige Brigidaverering te Meeuwen -nr. 2
St.-Martinusverering te Meeuwen -nr. 3

Volksgebruiken
Dood en begraven -nr. 12
-nr. 15
::::
Slachten -nr. 13
Oud (zelfgemaakt) speelgoed -nr. 15
Fietsen en fietsers in Meeuwen en omstreken rond 1900 -nr. 30
Evolutie van de herbergen in Meeuwen van 1900 – 1985 -nr. 30
Nieuwjaarsbrief van “tante nonneke” -nr. 38
Geboorte en doop in Meeuwen tussen de twee wereldoorlogen (Noël Paesen) -nr. 39

Volksgeneeskunde
Oude remedies -nr. 9
Gebedsgenezing Mathijs Geelen -nr. 42
Volkse remedies in Meeuwen-Gruitrode -nr. 44

Volkskunde
Het kruis als afweerteken in het cultureel-religieus erfgoed
Van Meeuwen-Gruitrode -nr. 37
Stekske raoje -nr. 37
Meetschieten op Plockroy -nr. 38
Paapschieten of “stèpke stèke” op Luttelmeeuwen (Jean Bosmans) -nr. 39

Volksleven
Oud (zelfgemaakt) speelgoed (spelen) -nr. 15
Recycleren op grootmoeders wijze -nr. 21 – 22
Swingend Meeuwen (1914 – 1960) (dansen) -nr. 21 – 22
Bezig in het bakhuis (bakken) -nr. 21 – 22
Expo ’58 -nr. 34
Boerenontbijt in Meeuwen tussen de 2 wereldoorlogen (Jean Bosmans) -nr 39
Van hoofdkaas tot hakkelummel (1989) (Jean Bosmans) -nr. 39

Volkslied (Zo d’ouden zongen ...)
Lied van Meeuwen -nr. 5
Zes baldadigers -nr. 7
Een schoenmakersgast -nr. 8
Het spook -nr. 9
De schouwvager -nr. 10
De loting -nr. 11
Kluchtlied van de kazerne -nr. 12
Bruiloftslied -nr. 13
Lied van het A.B.C. -nr. 13 Den dronkaard ... -nr. 14
De ooievaar ... -nr. 14 De mijnwerker ... -nr. 14
Vrijersliedje (Troelaloelala) -nr. 19
Kinderliedje (Mariotte) -nr. 20
Een specialiteit in ons dorp -nr. 23
Oude liedjes -nr. 42

Volkspoëzie
St.-Tiènis -nr. 10
Es ich dink aan Mieve -nr. 21 – 22
Green Miéve -nr. 19
Rimram -nr. 19
-nr. 20
Die heerlijckheid Gruytroede! -nr. 40
Voordrachtstukje uit de oude doos -nr. 42

Volksverhalen
Spoken -nr. 12
Estafetten -nr. 15
-nr. 17
De weerwolf in Meeuwer volksverhalen -nr. 21 – 22
Het Lieve-Vrouwke van de sacristiezolder -nr. 34
De doop van nummer acht -nr. 45

Volksweerkunde
Volksweerkunde in Meeuwen -nr. 21 – 22

Vragen over dingen van vroeger
-nr. 6
-nr. 7
-nr. 8
-nr. 9

Vroeger en nu
-nr. 42
-nr. 43
-nr. 44
-nr. 45