De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen-Gruitrode

U bent hier

Mièvers woordenboek

Jean Bosmans

Het woordenboek van het dialect van Meeuwen heeft vertraging opgelopen en kon niet, zoals eerst was voorzien, in mei van de drukpersen rollen. Wij werken er hard aan en hopen u binnen afzienbare tijd daarover meer nieuws te kunnen melden.